Dezvoltarea colectarii selective a deseurilor in Microregiunea Valea Crasnei, judetul Salaj

In Uniunea Europeana, procesul de dezvoltare continua sa genereze cantitati mari de deseuri ducand la pierderi inutile de energie si materiale, la repercusiuni negative asupra mediului si la efecte negative asupra calitatii vietii. Cu toate preocuparile si eforturile depuse pentru a asigura managementul deseurilor generate in Comunitatea Europeana, se constata o tendinta de crestere alarmanta a volumului deseurilor. Majoritatea deseurilor municipale din UE se mai trimit inca la depozitele de deseuri (45%). Totusi, tot mai multe deseuri municipale sunt reciclate sau compostate (37%) sau incinerate cu recuperare de energie. Cresterea gradului de recuperare a deseurilor si reducerea cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare reprezinta un obiectiv strategic pentru Uniunea Europeana.

In situatia actuala din Romania, majoritatea deseurilor menajere sunt colectate de consiliile locale. Colectarea se realizeaza fara a se practica, decat in mica masura, separarea la sursa. In vederea indeplinirii masurilor stabilite prin angajamentele asumate de Romania in procesul de aderare la UE, si a obligatiilor din punct de vedere al reciclarii si reutilizarii unor fractiuni din deseuri, devine tot mai necesara schimabarea acestor practici actuale de colectare si introducerea unui sistem de colectare selectiva.

Autoritatile locale din 11 comune asociate in Microregiunea Valea Crasnei si Microregiunea Valea Barcaului au depus, in urma cu trei ani, o aplicatie de finantare in valoare de 1,1 milioane de euro pentru un proiect de colectare selectiva a deseurilor rezultate din gospodariile  celor 18 unitati teritoriale.

Proiectele, ce au primit finantare prin programul Phare 2004 „Schema de investitii pentru Proiecte Mici si Mijlocii de Gestionare a Deseurilor (Faza Extinsa)” si vor fi finalizate pana la data de  15 iunie 2009, presupun crearea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor, ecologic, eficient din punct de vedere economic si care sa asigure protectia sanatatii populatiei. In cele ce urmeaza o sa  expunem o prezentare succinta a proiectului din Microregiunea Valea Crasnei.

Deseurile menajere provenite din gospodarii, institutii si de la agenti economici vor fi precolectate selectiv in recipienti amplasati in gospodarii si locuri special amenajate. Pentru aceasta au fost distribuite un numar de 7916 europubele cu capacitati de 80, 120, 240 litri, 261432 pungi de plastic de 100 litri si 140 containere .

Transportul deseurilor la microstatia de transfer se va realiza cu mijloace de transport speciale: 3 Autogunoiere cu placa de presare avand o capacitate de 12 mc fiecare si 1 Autocarosata cu capacitatea de 5 mc. Infrastructura rutiera de acces la microstatia de sortare a deseurilor a fost asigurata prin reamenajarea si modernizarea  unui drum existent. Lucrarile de amenajare efectuate de administratia locala au constat in executarea unei fundatii de balast de 30 cm grosime acoperita apoi de un strat de macadam cilindrat de 10 cm grosime.

Frecventa de transport a deseurilor menajere catre microstatia de sortare va fi de 2 ori pe saptamana. Deseurile valorificabile colectate selectiv vor fi transportate la microstatia de sortare pretratare pentru a fi balotate si transportate apoi spre locurile de valorificare. Mijloacele de transport vor fi intretinute in conditii igienice si dezinfectate periodic. La iesirea din incinta microstatiei, rotile autospecialelor vor fi dezinfectate.

Punctele de colectare a deseurilor vor fi dotate cu containere speciale pentru a asigura colectarea selectiva a deseurilor reciclabile si a fractiilor biodegradabile. Platformele punctelor de colectare sunt construite astfel incat sa faciliteze accesul autovehiculelor de salubritate, dar si pentru a corespunde din punct de vedere igienico-sanitar.

Microstatia de sortare si pretratare bio mecanica a deseurilor colectate este amplasata in extravilanul comunei Crasna, la punctul de intersectie al limitelor administrative ale localitatilor Crasna, Pericei, Varsolt si ocupa o suprafata de aproximativ 14 000 mp. Perimetrul platformei este imprejmuit cu gard de sarma, iar in paralel, cu o perdea vegetala de protectie. In jurul amplasamentului este prevazut un sant de garda pentru eliminarea excesului de ape pluviale.Obiectivul cuprinde:

Cladirea administrativa constituita din incaperi pentru birouri, incapere de monitorizare, vestiare cu dusuri, grupuri sanitare, sala de mese, etc. Vestiarul este conceput cu un sistem filtru astfel incat hainele de strada si echipamentul de lucru sa fie depozitate complet separat. Supravegherea amplasamentului si a halei de sortare si prelucrare primara se va realiza prin intermediul a 8 camere de supraveghere legate la computerul din incaperea de monitorizare.

Cantarirea autovehiculelor atat la intrare cat si la iesirea din microstatie se realizeaza prin intermediul unui cantar electronic pentru receptia deseurilor.

Hala de sortare si prelucrare primara in care se desfasoara activitatea principala este realizata din elemente metalice. In interiorul halei, deseurile sunt depuse pe o banda transportoare echipata cu 4 instalatii de climatizare. Sortarea deseurilor se realizeaza manual, de catre personalul angajat, specializat si echipat cu imbracaminte de protectie. Hala este dotata cu o presa de balotat hartie/carton si PET-uri.Deseurile care nu pot fi valorificate in urma sortarii sunt transportate pentru eliminare finala la depozitul de deseuri menajere al municipiului Zalau din localitatea Criseni, pana la construirea depozitului ecologic judetean. S-a ales aceasta optiune deoarece, conform masurilor stabilite in procesul de aderare a Romaniei la UE , depozitele de deseuri din mediul rural trebuie fie desfiintate pana la data de 16 iulie 2009.

Depozit compartimentat, cu o suprafata de 200 mp, pentru stocarea materialelor reciclabile recuperate (hartie, mase plastice, textile, etc.)  pana la predarea catre unitatile de valorificare.

Necesarul de apa utilizata in scopuri igienico sanitare si tehnologice se va asigura dintr-o sursa proprie – put forat echipat cu hidrofor.

Amplasamentul va fi deservit de o statie de epurare monobloc care va trata apele uzate potential contaminate colectate de pe amplasament si rezultate din igienizarea autospecialelor. Apele uzate menajere sunt colectate intr-un bazin vidanjabil.

Platforma de compostare va fi amplasata in imediat vecinatate a halei de sortare unde se vor desfasura activitatile de compostare a masei biologice masive provenite din gospodariile oamenilor. Compostul rezultat se va utiliza la recultivarea bazinelor de dejectii animaliere existente, dupa umplere, si la acoperirea etapizata a viitorului depozit ecologic.

Locuri de munca – pe langa beneficiile aduse mediului si starii de sanatate a populatiei, prin implementarea acestui proiect se creeaza un numar de 10 noi locuri de munca pentru populatia din zona.

Reducerea cantitatii de deseuri menajere care urmeaza a fi eliminata prin depozitare definitiva Studiile efectuate de catre firme specializate demonstreaza eficienta microstatiei de sortare si pretratare a deseurilor si prin prisma scaderii cantitatilor de deseuri care vor fi depozitate definitiv:

Anul

Cantitatea de deseuri generata

(Tone)

Cantitatea de deseuri eliminata prin depozitare

(Tone)

Reducere cantitate depozitata

(Tone)

2007

4640,20

4503,14

137,10

2010

5506,60

5360,85

145,77

2012

6016,60

5864,50

152,13

Implementarea celor doua proiecte de colectare selectiva deseurilor in cele doua microregiuni vine in sprijinul si in completarea proiectului „Managementul integrat al deseurilor in judetul Salaj” – proiect ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-05 al carui beneficiar este ADIL Salaj. Din cele trei statii de transfer prevazute in Master Planul adoptat prin Hotarare a Consiliului Judetean Salaj, una va fi construita in imediata vecinatate a microstatiei de sortare si pretratare a deseurilor din localitatea Crasna.

Proiectele mentionate isi propun rezolvarea unor probleme ale comunitatilor locale rurale, prin utilizarea resurselor proprii si a instrumentelor de financiare puse la dispozitie de catre UE, constituind un exemplu de urmat pentru toate autoritatile administratiei publice locale.

dr.ing. Aurica Grec – Director executiv – APM SALAJ

ing. Dana Noje – Sef Serviciu – Monitoring, Baze de Date si Rapoarte

Sursa: Infomediu Europa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *