Energia solara, energia viitorului in aer, pe apa si pe uscat
Energia solara, energia viitorului in aer, pe apa si pe uscat
Finantare nerambursabila pentru conversia energiei solare in orasul Mizil, Prahova

Ministerul Economiei a acordat, prin contract, Consiliului Local Mizil o finantare nerambursabila pentru implementarea proiectului “Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Mizil, Judetul Prahova”.

Valoarea totala a proiectului, depus in anul 2010, este de 46.458.212 lei, din care valoarea maxima eligibila nerambursabila, acordata din fonduri publice este de 34.868.926 lei (reprezentand 98 % din valoarea totala eligibila a proiectului de 35.580.537 lei). Perioada de implementare a acestui proiect este de 23 luni.
Prin implementatrea acestui proiect va fi posibila crearea unei capacitati de producere a energiei electrice, centrala fotovoltaica, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile si utilizarea energiei electrice obtinute in vederea acoperirii consumului de energie electrica al obiectivelor aflate in administrarea Consiliului Local Mizil (Primaria Mizil, Comandamentul pentru situatii de urgenta, Serviciul public de asistenta sociala, Casa de Cultura, Grup Scolar “Tase Dumitrescu”, Liceul teoretic “Grigore Tocilescu”, scoli generale si gradinite, spitalul orasenesc, policlinica, piete agroalimentare, parcuri etc).
Construirea unei centrale fotovoltaice in orasul Mizil va permite alaturi de acoperirea consumului de energie pentru obiectivele aflate in administrarea Consiliului local si reducerea costurilor cu energia electrica, suportate din bugetul propriu al acestuia, crearea de noi locuri de munca, precum si reducerea emisiilor poluante de CO2 cu o cantitate de 1192 tone/an.
Acest contract este incadrat in Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”, Axa Prioritara 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice”, Operatiunea “Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here