Noi ilegalitati in Natura 2000 Dobrogea ce pot declansa un nou infringement pt Romania

Federa?ia Coali?ia Natura 2000 România protesteaz? fata de transformarea avizului obligatoriu al custozilor ariilor protejate în unul consultativ

PETITIE

Noi ilegalitati in Natura 2000 Dobrogea ce pot declansa un nou infringement pt Romania

Catre,

COMISIA PREZIDENTIALA PENTRU PATRIMONIUL CONSTRUIT SITURILE ISTORICE SI NATURALE

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

In atentia domnului Ministru Laszlo BORBELY

Directiei Generale Protectia Naturii

Directiei Generale Protectia Mediului si Dezvoltare Durabila

INSTITUTII BANCARE NATIONALE SI EUROPENE

AGENTIA NATIONALA DE MEDIU

In atentia domnului Presedinte Ciprian GHIOC

Directiei Legislatie Orizontala si Reglementari

ACADEMIA ROMANA-COMISIA MONUMENTELOR NATURII

In atentia domnului Presedinte Dan MUNTEANU

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

In atentia domnului Presedinte Victor TARHON

doamnei Director Mirela DIDA

AGENTIA REGIONALA DE PROTECTIE A MEDIULUI GALATI

AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI TULCEA

GARDA DE MEDIU TULCEA

COMISARIATUL GARZII NATIONALE DE MEDIU

REGIA AUTONOMA A PADURILOR – ROMSILVA

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

AGENTI ECONOMICI INTERESATI

ORGANIZATII / INSTITUTII INTERESATE

Spre stiinta : AGENTII DE PRESA

Prin petitia de fata se prezinta un protest actualizat (ianuarie 2011) impotriva activitatilor nesustenabile (turbine eoliene, cariere, distrugerea habitatelor de interes comunitar, inclusiv prin exploatari forestiere sau  impadurirea stepelor ponto-sarmatice)  in interiorul sau vecinatatea siturilor Natura 2000 din Dobrogea, in majoritate finantate din fonduri europene dar si nationale. Solicitam institutiilor/ bancilor nationale si europene luarea unor masuri urgente de verificare si stopare a acestor activitati distructive si a finantarii lor, pentru a se evita incalcarea directivelor europene si prejudiciile economice implicate de mutarea acestora in alte locatii, respectiv  de refacerea ecologica a habitatelor/ siturilor degradate de acestea (obligatorii conform OUG 68/2007). Mentionam in acest sens ca este necesara verificarea corecta, riguroasa a acestor investitii, de catre experti competenti si obiectivi, avand in vedere faptul ca avizele/ acordurile de mediu respective sustin invariabil, pe baza unor date false, ca investitiile in cauza nu au un impact semnificativ asupra mediului. Indiferent de concluziile evaluarilor de mediu investitiile respective sunt ilegale avand in vedere prevederile legislatiei de mediu, in special a OUG 154/2008, art.52, inclusiv litera i (conform caruia constituie infractiuni constructiile si investitiile in arii protejate/inclusiv in situri Natura 2000) in afara zonelor de dezvoltare durabila, precum si a articolelor art. 22, art. 28 inclusiv paragrafele 1, 2, 6 8, 9, art.33 din aceeasi ordonanta. Aceasta cu atat mai mult cu cat exista si alte alternative de amplasare a acestor obiective in alte zone ale tarii zone fara suprafete atat de extinse de arii protejate si situate departe de caile de migratie ale pasarilor.

In acest sens consideram ca nu este in interesul agentilor economici respectivi si a finantatorilor acestora sa  faca aceste investitii pe un teren nesigur, avand in vedere faptul ca pentru distrugerea prin construirea de parcuri eoliene a sitului de la Caliacra-Dobrogea bulgara, Comisia Europeana a intentat o actiune la Curtea de Justitie Europeana (http://pr.euractiv.com/node/7281), ceea ce va obliga Bulgaria sa plateasca penalizari considerabile pana cand terenul va fi adus la aspectul initial, evident prin demontarea eolienelor si a efectuarii unor lucrari costisitoare de refacere ecologica. Similar si pentru Romania a fost deja declansata procedura de infringement pentru incalcarea Directivei Pasari, ceea ce va produce efecte similare cazului din Bulgaria, statul roman (si implicit contribuabilii) urmand a fi obligat sa plateasca penalizari considerabile, pana cand se vor finaliza masurile de remediere a cauzelor ce au dus la infringement. Nu este in avantajul imaginii unor investitori ce sustin  ca produc energie „verde” sa ajunga la cunostinta opiniei publice nationale si internationale, precum si a finantatorilor,  inclusiv prin intermediul mijloacelor mass-media, ca respectivele activitati nu sunt de fapt ecologice, avand in realitate un impact negativ ireversibil asupra sanatatii umane, speciilor si ariilor protejate, precum si a peisajului celei mai importante zone ecologice din Romania, Dobrogea si Delta Dunarii. Aceasta ar putea duce si la retragerea certficatelor verzi eliberate pentru parcurile eoliene din Dobrogea, daca evaluarea caracterului ecologic real al acestora ar fi facuta corect.

Aceste proiecte vor conduce si la disconfort si efecte negative asupra sanatatii populatiei locale, zonele in care sunt amplasate fiind in vecinatatea unor asezari umane si/ sau in zone in care se desfasoara activitati de pastorit, agricultura, turism etc. Unul din cele mai semnificative exemple de acest fel il reprezinta parcul eolian de la Trestenic (comuna Nalbant, judetul Tulcea) unde terenul concesionat pentru aceasta activitate este limitrof intravilanului, ceea ce incalca intre altele si prevederile legale privind distantele de siguranta pentru turbine eoliene (mentionate in Ordinul 4/2007-M.Of 259/2007, modificat prin Ordinul 49/2007, inclusiv anexa 1).

Dobrogea si Delta Dunarii, zone de importanta europeana pentru patrimoniul natural, peisagistic si cultural nu pot fi tratate ca o zona de sacrificiu in ceea ce priveste populatia locala, peisajul, speciile si ariile protejate, avand in vedere ca in aceasta regiune:

– se produce deja mai multa energie electrica decat este necesar pentru populatia si economia regiunii, prin centrala atomica de la Cernavoda, a carei desfiintare nu este  prevazuta in schimbul energiei produse de sutele de turbine eoliene planificate in zona;

–  exista o incapacitate a retelelor de transport a energiei electrice de a transfera cantitati apreciabile suplimentare de energie peste Dunare, in restul tarii, rezultand pierderi nejustificate de energie prin transportul ineficient la distante mari;

– indiferent de masurile de diminuare a efectelor negative este inevitabila sporirea considerabila a impactului unitatilor producatoare de energie existente sau planificate asupra populatiei locale, a speciilor, habitatelor si ariilor protejate/ siturilor Natura 2000.

In aceasta situatie se impune ca  parcurile eoliene planificate a se amplasa in Dobrogea sa fie construite in afara acestei regiuni, in alte parti ale tarii cu potential eolian similar sau chiar superior (ex.Moldova, Baragan etc., in zone fara arii protejate si cai de migratie a pasarilor, departe de asezari umane) care trebuie sa contribuie la randul lor la alimentarea sistemului energetic national.

In anexele petitiei sunt prezentate si alte argumente/  detalii referitoare la acest subiect, precum si situatii actualizate (martie-aprilie 2010) referitoare la parcurile eoliene, carierele si alte activitati ce ameninta natura si asezarile umane din Dobrogea, cu mult mai grave decat cazul Rosia Montana.

Majoritatea acestor aspecte sunt deja in obiectivul Comisiei Europene, iar situatiile relatate mai sus vor  fi prezentate forurilor europene, ca un exemplu negativ reprezentativ pentru alte situatii similare.

Pentru remedierea urgenta a acestei situatii si altora similare solicitam institutiilor/ organizatiilor si agentilor economici implicati, sa ne comunice oficial, in scris, cat mai rapid si in termenele prevazute de lege, masurile adoptate pentru solutionarea definitiva a acestei situatii si numerele de inregistrare ale acestei petitii.

SEMNATURA

ANEXA 1

DETALII SI ARGUMENTE IN FAVOAREA PETITIEI

In cadrul numeroaselor exemple negative de activitati nesustenabile in interiorul sau vecinatatea ariilor protejate din Dobrogea, in particular protestam impotriva eliberarii avizelor/ acordurilor sau autorizatiilor de mediu de catre Agentia de Protectie a Mediului Tulcea si Agentia Regionala de Protectie a Mediului Galati (conform anunturilor publice anexate prezentei petitii, extrase de pe site-ul: http://www.apmtl.ro/anunt_afis.php, http://www.apmtl.ro/a_acorduri.html, http://www.apmtl.ro/a_autorizatii.html, http://www.apmtl.ro/a_avize.html, http://www.apmtl.ro/decizii%20cia.html,  si www.arpmgl.ro/ acte de reglementare/acte de reglementare emise sau in procedura/avize/avize in lucru/), in vederea amplasarii de turbine eoliene sau a infrastructurii auxiliare (inclusiv turnuri de control) precum si a unor cariere de piatra, pe teritoriul judetelor Tulcea si Constanta, in:

A. interiorul unor situri Natura 2000:

-turbine eoliene si /sau infrastructura auxiliara:

Ianuarie 2011 Casimcea – S.C. BETA WIND S.R.L. (BETA SUD I); Casimcea – SC TILCOF SRL Constanta; Topolog – S.C. BETA WIND S.R.L. (BETA NORD III); Topolog – SC SEHER EOL SRL; Topolog – SC DINAMIC 99 AGRO SRL Tulcea;  Frecatei – SC Compania Eoliana SA Oradea;  Baia (Ceamurlia de Sus) – SC BAIA ENERGIE EOLIANA SRL;  Casimcea – SC ENERGOIL SRL SIBIU;

Septembrie-Decembrie 2010:

PARCURI EOLIENE: Cerna – SC ENERGIA VERDE VENTUNO SRL;

CARIERE:Dorobantu-Carjelari-SC EXPLOATRANS SRL;

Mai-August 2010:

PARCURI EOLIENE: jud. Tulcea: com. Cerna, sat Mircea Voda- SC LAND POWER SRL; com Nalbant, sat Trestenic – SC ENEX SRL Cluj Napoca; Cerna – SC ENERGIA VERDE VENTUNO  SRL;  Baia – Caugagia-SC Holrom Renewable Energy; Greci – S.C. VAN PRO ENERGY S.R.L; Beidaud -ROMWIND SRL;  Babadag – SC EVIVA NALBANT SRL; Bestepe – SC BLUE LINE ENERGY SRL; Tulcea – SC PROMT ENERGY SRL;   Topolog – SC Fast Wind Energy SRL; Isaccea – SC EOLIAN CENTER SRL; Baia – SC HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL;; Topolog – SC CHIMCONSULT SRL, T54,A239/16, 5.; SC CHIMCONSULT SRL,T54,A239/20,Topolog; Casimcea- SC BETA WIND SRL; Casimcea – SC CAS REGENERABILE SRL; Mahmudia – SC EOL ENERGY MOLDOVA SRL; Casimcea – S.C. ALPHA WIND S.R.L. BUCURESTI;.;  Casimcea – Beta Sud III – S.C. BETA WIND S.R.L.; Casimcea – S.C. CAS REGENERABILE S.R.L. BUCURESTI;

CARIERE: Carjelari, comuna Dorobantu, judetul Tulcea – S.C. EXPLOTRANS S.R.L. Constanta; Isaccea -SC Ben Ari Negev Industrial SRL

Antene: Antena deja construita in interiorul rezervatiei naturale peisagistice Muchiile Cernei -Iaila inclusa in situl Natura 2000 site Podisul Nord Dobrogean, ce a distrus partial habitatul prioritar de interes comunitar 62 C0* Stepe ponto-sarmatice precum si cadrul peisagistic pentru care a fost constituita rezervatia.

Aprilie -Mai 2010:

PARCURI EOLIENE:

SC ENERGIA VERDE VENT UNO SRL- partial in interiorul siturilor Natura 2000 SCI Muntii Macinului si SPA Macin Niculitel; Baia-Caugagia – SC HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL autorizatie de mediu in interiorul Natura 2000″Padurea Babadag”,  ROSPA”Podisul Nord; BaiaS.C. HOLROM RENWABLE ENERGY S.R.L.;

CARIERE: Carjelari, comuna Dorobantu, judetul Tulcea – S.C. EXPLOTRANS S.R.L. Constanta;

martie- aprilie 2010 SC EOLICA DOBROGEA TWO SRL Constanta PUZ Amplasare retele centrale eoliene ” retelele BE V si BE VI, , extravilanul comunei Beidaud, situat partial in sit NATURA 2000 (RO SPA 0100 Stepa Casimcea) si se invecineaza cu alte proiecte similare; SC ELECTRICOM SA- Realizarea dublarii capacitatii parcului eolian de la 5 la 10 turbine, a drumurilor de acces la parcul eolian si a racordului electric pentru evacuarea puterii in SEN, extravilan Casimcea, Decizie CIA – este necesara evaluarea impactului asupra mediului; SC ROMWIND SRL– Amplasare 10 centrale eoliene, sat Sarighiolul de Deal, comuna Beidaud, judetul Tulcea, Decizie CIA – este necesara evaluarea impactului asupra mediului, se va emite notificare tip B fara acord de mediu; SC ROMWIND SRL- PUZ- Construire noi capacitati de producere energie electrica-20 centrale eoliene cu amplasamentul in extravilan comuna Beidaud- planul necesita evaluare de mediu; SC BETA WIND SRL BUCURESTI – PUZ CONSTRUIRE PARC EOLIAN DE TURBINE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE N I ” IN JUDETUL TULCEA COMUNA CASIMCEA Decizia etapei de incadrare : planul necesita evaluare de mediu; SC BETA WIND SRL BUCURESTI – PUZ CONSTRUIRE PARC EOLIAN DE TURBINE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE N II -IN JUDETUL TULCEA COMUNA CASIMCEA, Decizia etapei de incadrare : planul necesita evaluare de mediu; Construire parc eolian ” PUZ SC Land Power SRL ” Dorobantu – Topolog Decizie : planurile se supun evaluarii de mediu amplasamentul este situat partial in situri NATURA 2000 (ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean, ROSPA 0091 Padurea Babadag; „Parc turbine eoliene”, amplasat In extravilanul

Comunei Nalbant, Tarlaua 4, Parcele 41, Judetul Tulcea, promovat de S.C. ENEX S.R.L.

Amplasamentul se suprapune cu Aria de Protectie Speciala Avifaunistica ROSP A 0073 „Macin

Niculitel” si perimetrul Sitului de Importanta Comunitara ROSCI00201 „Podisul Nord

Dobrogean”.

– februarie 2010:demararea ilegala a  lucrarilor de amplasare a unui parc eolian pe teritoriul comunei Valea Nucarilor, localitatea Agighiol, pe dealul Pietros si dealurile invecinate, situate in apropierea satului respectiv, la vest de acesta,  in interiorul sitului Natura 2000 Dealurile Agighiolului (SCI), precum si in vecinatatea rezervatiei geologice (punctului fosilifer) Agighiol, de importanta nationala; com. Casimcea, sat Corugea -SC BLUE ENERGY SRL; SC EVIVA NALBANT SRL BUCURESTI, alimentare cu energie electrica a parcului eolian Babadag II ( conform anuntului public anexat nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului, ceea ce incalca OUG 154/2008, in special art. 52, 28, 22 , 33, avand in vedere ca circa 400 m din traseu se suprapun cu zona limitrofa a siturilor Natura 2000-SPA Padurea Babadag si SCI Podisul Nord-Dobrogean); ianuarie 2010- comuna Valea Nucarilor, titular de proiect SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL, Valea Nucarilor, orasul Tulcea SC BLUE LINE VALEA NUCARILOR SRL, comuna titular de proiect SC BLUE LINE ENERGY SRL comuna Nufaru (18 turbine se vor amplasa in SPA Bestepe-Mahmudia si 73 pe teren cu functiunea de agricol; decembrie 2009-ianuarie 2010: comuna Topolog-SC ECOPROD ENERGY SRL, SC TOTAL ELECTRIC SRL (emitere acord de mediu); noiembrie -decembrie 2009: Casimcea-INTERTRANS KARLA (aprobare fara studiu de impact ), SC BLUE ENERGY SRL, ALPHA WIND SRL -parc eolian NIII, Niculitel- SC AGRIVAL INVESTMENT SRL; Greci – SC VAN PRO ENERGY SRL;  Cerna – SC LAND POWER SRL; cariere de piatra: Baia-Camena – SC COMPREST UTIL SRL- Constanta; Greci-EMVETRANS SRL (acord de mediu emis ilegal, in ciuda contestatiilor intemeiate ale ONG de mediu (a se vedea anunturile publice anexate prezentei petitii).

B. in vecinatatea siturilor Natura 2000 si/ sau pe caile de migratie ale faunei (pasari, lilieci etc.) –sau in locatii a caror pozitionare in raport cu ariile protejate nu este mentionata in anunturi – turbine eoliene si/sau infrastructura auxiliara respectiv cariere de piatra:

Ianuarie2011:

PARCURI EOLIENE: Casimcea – SC WIND EOL ENERGYSRL Constanta; Topolog – SC BETA WIND SRL ( NORD I); Topolog, Casimcea – SC BETA WIND SRL (NORD II); Casimcea – SC PREMIUM MANAGEMENT CONSULTING  SRL;   Topolog – SC LAND POWER SRL; Frecatei – SC ENERGY SKY SRL Bucuresti; Luminita, Mesteru, Topolog  – SC LAND POWER SRL; Tulcea – SC MEX DEJ LOGISTIC SRL; Isaccea  – SC ENEL GREEN POWER ROMANIA  Nuseni; Nalbant – SC IMPERIAL ENERGYSRL Tulcea;  Baia – SC BAIA ENERGIE EOLIANA;  Vacareni – SC  ENERGIE INVESTMENT GROUP  SRLBUCURESTI; Vacareni – SC  INTERCOM DESIGN  SRL BUCURESTI; Vacareni – SC GLOBAL LEGAL INVESTMENTS SRLBUCURESTI;

PANOURI FOTOVOLTAICE: Casimcea – SC INDUSTRIAL SCAF SRL

CARIERE: Isaccea – SC BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL; Garvan – SC AMRO INC SRL; Dealul Imalacu – SC CRISTALMIN SRL; Somova – SC SCORPIONS CONSTRUCT SRL ; Cerna – SC DOBROMIN SA

Septembrie-Decembrie 2010:

PARCURI EOLIENE: Casimcea- Beta Sud I; Beta Sud II -SC BETA WIND SRL;  Casimcea-SI, Alpha Wind SRL; Casimcea-Alpha Nord I, Alpha Nord II,  Alpha Sud I;  Topolog – Beta Nord III – SC BETA WIND SRL;  Topolog – SC Dinamic 99 AgroSRL Tulcea;  Topolog – SC Total Electric SRL; Casimcea – Nord III –   SC BETA WIND SRL; ISACCEA – SC BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL;  Vacareni – SC INVESTMENTS GROUP SRL;  Vacareni – SC GLOBAL LEGAL INVESTMENTS SRL; Vacareni – SC INTERCOM  DESIGN SRL;  Beidaud – SC ROMWIND SRLM;

CARIERE: Turcoaia – SC ALAS ROMANIA SRL; Turcoaia – SC DUMAGREGAT SRL;  Turcoaia – SC CARIERE PLUS SRL;

Mai-August 2010:

Jud. Tulcea – PARCURI EOLIENE: Isaccea- SC Eolian Center  SRL;  Tulcea -SC Biota Wind Power  SRL Braila; Beidaud – SC Romwind SRL; Topolog – SC Fast Wind Energy SRL;

Beidaud -ROMWIND SRL;  Babadag – SC EVIVA NALBANT SRL; Bestepe – SC BLUE LINE ENERGY SRL; Tulcea – SC PROMT ENERGY SRL;   Topolog – SC Fast Wind Energy SRL; Isaccea – SC EOLIAN CENTER SRL; Baia – SC HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL;; Topolog – SC CHIMCONSULT SRL, T54,A239/16, 5.; SC CHIMCONSULT SRL,T54,A239/20,Topolog

Casimcea- SC BETA WIND SRL; Casimcea – SC CAS REGENERABILE SRL; Mahmudia – SC EOL ENERGY MOLDOVA SRL; Casimcea – S.C. ALPHA WIND S.R.L. BUCURESTI;.;  Casimcea – Beta Sud III – S.C. BETA WIND S.R.L.; Casimcea – S.C. CAS REGENERABILE S.R.L. BUCURESTI;

CARIERE: Baia – SC VAST NATURE SRL; Cariere Tulcea – SC Hidrotehnica Galati

Aprilie -Mai 2010: Casimcea-Corugea – SC GREEN POWER ROMANIA SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL emitere acord de mediu;  SC SUN MEDIA SRL Tulcea-Dealul Redi; SC ENERGIA VERDE VENT UNO SRL- Cerna; Cataloi- SC ONLY SERV SRL; Tulcea- SC AVELLANA COM SRL si SC BIOTA WIND POWER SRL;  Beidaud – SC ROMWIND SRL Constanta

martie-aprilie 2010: SC EVIVA NALBANT SRL Bucuresti ” PUZ Extindere si completare parc eolian cu agregate eoliene, in extravilan oras Babadag, judetul Tulcea, Decizie CIA ” nu este necesara evaluarea de mediu, se adopta planul fara aviz de mediu;  SC MEX DEJ LOGISTIC SRL- PUZ- Infiintare parc eolian, reabilitare drum acces si racordare la sistemul national Bididia, extravilan Tulcea; PUZ Parc eolian (amplasare turbine, drumuri de acces si racord electric la SEN), cu amplasamentul in extravilanul comunei Frecatei, judetul Tulcea, titular SC ENERGY SKY SRL Bucuresti;  SC EOL POWER COMPANY SRL ” PUZ PARC EOLIAN JUDETUL TULCEA COMUNA MURIGHIOL Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu;; CARIERE: „Valea Ormanu cu Pari ” Cariera SC SCORPIONS CONSTRUCT SRL ” , Somova, Decizie :se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu;

februarie 2010: SC EKW ENERGY SRL, Fagarasu Nou (se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu); ianuarie 2010: SC LIGHT ENERGY SRL, extravilan com. Nalbant; SC BETA WIND SRL- PUZ Beta SUD II, comuna Casimcea-plan adoptat cu evaluare de mediu;

decembrie 2009: CAS REGENERABILE SRL SUD II and SUD III; Mahmudia -EOL ENERGY MOLDOVA,  Bestepe-BLUE LINE ENERGY; Tulcea, Nufaru, Valea Nucarilor-SC BLUE LINE ENERGY SRL; Cerna-SC LAND POWER SRL; SC HOLDER TRADE SRL BAIA-Topolog; Casimcea-SC ALPHA WIND SRL -parc eolian NII ; Casimcea -SC BETA WIND SRL, BETA SUD III; Beidaud -SC EOLICA DOBROGEA SRL (antena meteo); cariere de piatra: Turcoaia –  SC ALAS ROMANIA SRL, Luncavita – SC CARBETA IMPEX SRL; noiembrie-decembrie 2009 -turbine eoliene si infrastructura asociata: Casimcea-SC BETA WIND SRL/ BETA SUD III; Casimcea-SC CAS REGENERABILE SRL -SUD II, SUD III; Beidaud- SC EOLICA DOBROGEA SRL; Tulcea, Nufaru- BLUE LINE ENERGY SRL; Topolog -SC Holder Trade SRL; Casimcea

SC ALPHA WIND SRL -NII etc.; cariere: Luncavita – SC Carbeta Impex SRL

C.in habitate de interes comunitar: Baia -SC EOLICA DOBROGEA SRL (antena meteo pentru parc eolian); Sarichoi – SC GLACIAL PROD SRL (cariera);

In afara obiectivelor mentionate mai sus in cursul anilor 2008 si 2009 numeroase alte parcuri eoliene si cariere au fost aprobate (sau se afla in curs de aprobare) de catre Agentia de Protectie  a Mediului Tulcea in interiorul sau in vecinatatea ariilor protejate/ siturilor Natura 2000, ceea ce va avea un efect cumulativ considerabil, ce nu este evaluat in mod adecvat, dupa cum urmeaza, in comunele: Beidaud-4 parcuri eoliene; Casimcea SC  Eolica Three , SC Electricom, SC Intertrans Karla,  S.C. Alpha Wind etc.; Babadag – SC. Ground Investments S.R.L; Valea Nucarilor  -SC BLUE LINE IMPEX SRL, SC BLUE LINE ENERGY SRL, SC BLUE LINE VALEA NUCARILOR SRL

Tot pe teritoriul judetului Tucea au mai fost emise (sau sunt in curs) avize/acorduri de mediu pentru alte parcuri eoliene si cariere de catre Agentia Regionala de Protectie a Mediului Galati, in interiorul sau in vecinatatea ariilor protejate/ siturilor Natura 2000 (www.arpmgl.ro/ acte de reglementare/acte de reglementare emise sau in procedura/avize/avize emise):

A. interiorul unor situri Natura 2000:

Mai-August 2010: turbine eoliene si /sau infrastructura auxiliara: Cerna – S.c. ENERGIA VERDE VENTUNO S.R.L.; Greci – S.C. VAN PRO ENERGY S.R.L. Constanta

Cariere: Dorobantu – Carjelari  S.C. EXPLOTRANS S.R.L. Constanta

Carjelari

Decembrie – Mai 2010:

SC ENEX SRL CONSTANTA, Trestenic, comuna Nalbant- Podisul Nord Dobrogean SCI, Macin Niculitel SPA; Valea Nucarilor – Agighiol, S.C. EVIVA AGIGHIOL SRL – Dealurile Agighiolului SCI; Valea Nucarilor – Agighiol; Greci – SC VAN PRO ENERGY SRL- Situl Natura 2000 Muntii Macinului (SCI) si Macin -Niculitel (SPA) ;  BLUE LINE IMPEX S.RL – Dealurile Agighiolului SCI; Casimcea, ELECTRICOM S.A – Stepa Casimcea SPA, Podisul Nord Dobrogean SCI; Cerna,  SC LAND POWER SRL – Muntii Macinului SCI, Macin -Niculitel SPA; Casimcea-Corugea, SC BLUE ENERGY SRL –  Stepa Casimcea  SPA, Podisul Nord Dobrogean SCI; Topolog, S.C. TOTAL ELECTRIC SRL- Podisul Nord Dobrogean SCI; Tulcea, Nufaru, S.C. BLUE LINE VALEA NUCARILOR, S.R.L., S.C. BLUE LINE IMPEX S.R.L., S.C. BLUE LINE ENERGY S.R.L. – SPA Bestepe-Mahmudia; Valea Nucarilor – Agighiol, S.C. ELECTROGRUP S.R.L – Dealurile Agighiolului SCI;

B. in vecinatatea siturilor Natura 2000 si/ sau pe caile de migratie ale faunei (pasari, lilieci etc.) –sau in locatii a caror pozitionare in raport cu ariile protejate nu este mentionata in anunturi – turbine eoliene si/sau infrastructura auxiliara:

Mai-August 2010: PARCURI EOLIENE SI /SAU INFRASTRUCTURA ASOCIATA: Casimcea Nord I – S.C. ALPHA WIND S.R.L. BUCURESTI; Saraiu – S.C. RIG SERVICE S.A; Baia – S.C. HOLROM RENWABLE ENERGY S.R.L.; Horia – S.C. RIG SERVICE SA; Casimcea – CAS REGENERABILE S.R.L. BUCURESTI; CARIERE: Turcoaia – S.C. ALAS ROMANIA S.R.L;

Decembrie – Mai 2010:

Topolog, S.C. ECOPROD ENERGY SRL, Podisul Nord Dobrogean SCI

In afara de parcurile eoliene construite, aprobate sau in curs de aprobare in judetul Tulcea, in judetul Constanta alte asemenea parcuri sunt planificate sau deja construite in interiorul sau in vecinatatea ariilor protejate/ siturilor Natura 2000, sau pe caile de migratie ale pasarilor, inclusiv pe teritoriul comunelor/localitatilor: Fantanele, Cogealac, Targusor, Crucea, Lipnita, Sacele, Corbu, Limanu, Saraiu, Adamclisi, Independenta, Fantana Mare, Ostrov, Canlia, Vulturu (S.C. Romwind S.R.L), Sacele (SC EOLICA DOBROGEA TWO SRL), Istria(SC EOLICA DOBROGEA TWO SRL), precum si in numeroase alte commune. Pentru ultimele trei locatii anunturile publice sunt listate pe site-urile: http://www.mediu-constanta.ro/decizii_emitere_acorduri.htm; http://www.mediu-constanta.ro/pdf/Pag_web_EIA%202009.pdf

Este important de subliniat ca in timp ce pentru unele parcuri eoliene din judetul Constanta (ex. Sacele, Istria) APM Constanta considera ca au impact negativ semnificativ, pentru toate parcurile eoliene din judetul Tulcea, chiar situate in interiorul siturilor Natura 2000,  APM Tulcea concluzioneaza ca acestea nu au impact negativ semnificativ asupra biodiversitatii. Luand in considerare faptul ca judetul Tulcea detine suprafete de situri Natura 2000 mult mai intinse decat cele din judetul Constanta, precum si o concentratie mult mai mare de populatii de pasari, rezulta in mod evident faptul ca Agentia de Protectie a mediului Tulcea elibereaza avize/acorduri pe baza unor concluzii false potrivit carora impactul acestora nu este semnificativ. In acest sens trebuie mentionat ca la Agentia de Protectie a Mediului Constanta se afla in procedutra de avizare (sau au fost deja aprobate) urmatoarele proiecte cu impact semnificativ:

A) in interiorul siturilor Natura 2000:

Septembrie/ Decembrie 2010:

Cariere: Saraiu – SC CERAM GRUP SRL

Mai-August 2010: Parcuri eoliene si/sau infrastructura auxiliara: Seimeni – SC INFUSION SRL; Seimeni – S.C.WINDLAND ENERGY S.R.L.

B) in vecinatatea siturilor Natura 2000 si/ sau pe caile de migratie ale faunei (pasari, lilieci etc.) –sau in locatii a caror pozitionare in raport cu ariile protejate nu este mentionata in anunturi:

Ianuarie 2011: Parcuri eoliene si/sau infrastructura auxiliara: Pantelimon – S.C. Vulturu Wind Farm S.R.L., S.C. Energo Wind Prod S.R.L., S.C. Vulturu Power Park S.R.L.; Vulturu – S.C. Vulturu Wind Farm S.R.L., S.C. Energo Wind Prod S.R.L. , S.C. Vulturu Power Park S.R.L.; Saraiu – S.C. Saraiu Wind Farm S.R.L.; Crucea –  S.C. Crucea Wind Farm S.R.L., S.C. Crucea Power Park S.R.L.; 23 August – S.C. ELECTRAWINDS-R S.R.L.; Horia, Saraiu – S.C. RIG SERVICE S.R.L.

Cariere si alte activitati extractive: Rasova – S.C. ARGOS S.A.,

Septembrie/ Decembrie 2010:

Cobadin – S.C. EXTRAPOWER SRL;  Sacele , Zona 1, 2 – SC REAL EXCONT SRL

Mai-August 2010: Parcuri eoliene si/sau infrastructura auxiliara: Pecineaga – SC EOLIAN PECINEAGA SRL; Tortomanu – DorobantuSC WIND POWER PARK S.R.L.; Albesti – SC PARC EOLIAN LIMANU SRL PRIN SC LOOP CONSULTING SRL; Baneasa – S.C. VENTUREAL LIMA S.R.L; Saraiu – S.C. RIG SERVICE S.A; Ciocarlia – S.C. NEG PROJECT 1 S.R.L.; Pantelimon – S.C. EOLIAN PROJECT S.R.L.; Baneasa – S.C. VENTUREAL LIMA S.R.L. ; Independenta- Movila Verde – S.C. EP ENERGY PROJECTS ( ROM) S.R.L.; Ciocarlia, Pestera – SC SABLOAL ENERGIE EOLIANA SRL; Parc panouri solare fotovoltaice: Baneasa – SC ENERGII ALTERNATIVE SRL

Cariere: Pantelimon – S.C. RENIS ABSOLUT INVESTMENT S.R.L.; Nicolae Balcescu – S.C. CONSAL TRADE S.R.L; Vulturu – S.C. OYL COMPANY HOLDING AG SRL

Este important de mentionat ca siturile de importanta comunitara din Dobrogea au fost oficial aprobate de Comisia Europeana, fiind listate in documentul:  Steppic Decision C(2008) 8066 (2008/966/EC);  L 344/120 Official Journal of the European Union 20.12.2008 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:344:0117:0120:EN:PDF.)

In acest sens adresam rugamintea institutiilor ce au responsabilitati in acest domeniu de a investiga orice posibile incalcari ale  legii, in teren si in toate documentele existente referitoare la aceaste solicitari.

Protestam impotriva acestor investitii cu atat mai mult cu cat pe teritoriile localitatilor respective sau ale celor invecinate  se afla in procedura de avizare sau sunt deja aprobate  alte parcuri eoliene, a caror amplasare o contestam de asemenea, fiind ilegala in baza argumentelor din prezenta petitie.Astfel efectul cumulat al impactului acestor parcuri eoliene va fi evident mai mare decat al fiecaruia in parte.

Consideram ca nu este in interesul agentilor economici respectivi sa  faca aceste investitii pe un teren nesigur, avand in vedere faptul ca pentru distrugerea prin construirea de parcuri eoliene a sitului de la Caliacra-Dobrogea bulgara, Comisia Europeana a intentat o actiune la Curtea de Justitie Europeana (http://pr.euractiv.com/node/7281), ceea ce va obliga Bulgaria sa plateasca penalizari considerabile pana cand terenul nu va fi adus la aspectul initial, evident prin demontarea eolienelor si a efectuarii unor lucrari costistoare de refacere ecologica.

Pentru remedierea acestei situatii si a altora similare propunem Ministerului Mediului retragerea atestatului de expert de mediu pentru evaluatorii ce elaboreaza studii de impact neconforme cu realitatea, ce favorizeaza in mod subiectiv investitorul, minimalizand nejustificat impactul investitiilor respective asupra mediului.

De asemenea o solutie pentru realizarea unor studii de impact obiective ar fi ca fondurile pentru realizarea unui anumit studiu de impact sa fie transmise direct Ministerului Mediului, iar aceasta institutie sa angajeze evaluatori a caror competenta si onestitate sa nu poata fi pusa la indoiala, care sa elaboreze studiul de impact pentru agentul economic respectiv in conditii de totala confidentialitate, respectiv fara ca investitorul sa cunoasca numele evaluatorilor sau a firmelor acestora.

Investitiile mentionate mai sus situate in interiorul unor situri Natura 2000, presupun efectuarea de constructii. In aceasta situatie indiferent de rezultatele si solutiile din studiul de impact si/ sau raportul de mediu (care sunt obligatorii in acest caz, conform OUG 154/2008) emiterea avizului/acordului sau autorizatiei de mediu pentru aceste investitii sunt ilegale, avand in vedere ca, in conformitate cu legislatia de mediu, in special OUG 154/2008, art.52, inclusiv litera i, constituie infractiuni constructiile si investitiile in arii protejate (ce includ si siturile Natura 2000). Investitiile respective se incadreaza evident in categoria „constructii”, avand in vedere si faptul ca necesita aviz/autorizatie de constructie, se afla in interiorul unor arii protejate si nu intr-o zona de dezvoltare durabila ale acestora aprobate prin lege. Avand in vedere aspectele prezentate mai sus  devine evident faptul ca in cazul eliberarii unor avize/acorduri/ autorizatii de mediu favorabile pentru aceste investitii APM Tulcea ar incalca legislatia in vigoare in primul rand intrucat ar aproba o activitate considerata infractiune conform  OUG 154/2008, art.52, inclusiv litera i. Mentionam in acest sens ca Directivele Habitate si Pasari, transpuse in legislatia nationala, precizeaza ca statele membre pot adopta masuri de conservare (pentru siturile Natura 2000) mai restrictive decat legislatia comunitara, cum este cazul respectivului art. 52, litera i – OUG154/2008, chiar daca art.28 din acest OUG permite desfasurarea unor activitati dar cu impact nesemnificativ asupra mediului. Investitia de fata nu se incadreaza oricum in aceasta ultima categorie, fiind evident chiar si pentru nespecialisti ca o activitate ce presupune decopertari si derocari nu poate avea un efect nesemnificativ asupra  mediului, cu atat mai putin asupra eventualelor habitate de interes comunitar (unele fiind prioritare) de pe amplasamentul respectiv. Toate aceste constructii constituie si o amenintare la adresa speciilor de pasari  sau lilieci, inadmisibila intr-o arie protejata de tip SPA sau SCI.

In eliberarea avizelor/acordurilor/autorizatiilor de mediu APM Tulcea trebuie sa respecte intreaga legislatie de mediu, inclusiv  art. 52, litera i – OUG154/2008, in caz contrar actele normative respective fiind nule de drept.

Distantele de protectie si cele de siguranta fata de zonele cu flora si fauna protejata (mentionate in Ordinul 4/2007-M.Of 259/2007, modificat prin Ordinul 49/2007, inclusiv anexa 1) nu sunt respectate prin amplasarea turbinelor eoliene si a infrastructuri auxiliare chiar in interiorul unor arii protejate de tip Natura 2000 (SCI si SPA) si nici in vecinatatea acestora.Aceste conditii sunt imposibil de respectat pe aceste amplasamente  in care speciile si habitatele protejate  sunt uniform distribuite, nefiind tehnic posibila nici macar respectarea unei distante de protectie egala cu conturul fundatiei pilonuluii de sustinere plus 0,2m imprejur, nicidecum respectarea distantei de siguranta care este evident mai mare, in actele de reglementare respective neexistand nici un punct de vedere oficial legat de stabilirea acestor distante de siguranta de catre  autoritatile competente. De exemplu conditiile privind respectarea distantelor de siguranta in raport cu cladiri locuite  sunt  de minim inaltimea pilonuluix 3, ceea ce inseamna peste 300m, in cazul unei ferme eoliene aceasta masurandu-se de la turbina eoliana cea mai apropiata de obiectivul respectiv. In cazul zonelor cu specii si habitate protejate, inclusiv situri Natura 2000, aceste distante de protectie sunt evident mult mai mari (de ordinul kilometrilor),  acesti receptori fiind considerabil mai sensibili.

Alte motive pentru care contestam amplasarea acestor investitii (turbine eoliene, infrastructura auxiliara, cariere), indiferent de solutiile de reducere a impactului pe respectivele terenuri sau in alte arii protejate sau vecinatati ale acestora sunt enumerate mai jos:

-teritoriile localitatilor respective sunt incluse partial in situri Natura 2000; in acest caz investitiile sus-mentionate solicitate fiind situate in interiorul unor arii protejate (categorie ce include si siturile Natura 2000, conform OUG 57/2007 cu modificari) constructia acestor turbine eoliene sau deschiderea de cariere ar incalca legislatia de mediu, intre altele si: OUG 154/2008, art. 22, art. 28 inclusiv paragrafele 1, 2, 6 8, 9, art.52, inclusiv litera i (prin care sunt interzise constructiile si investitiile in arii protejate de interes national sau international (situri Natura 2000), cu cateva exceptii ce nu includ cazul de fata. Investitiile respective, inclusiv cele ce sunt pozitionate in vecinatatea unor arii protejate, depreciaza grav peisajul  acestora, precum si speciile si habitatele din interiorul siturilor Natura 2000 . Aceasta contravine in special Legii  451 /2002-art. 5, lit. b si d; OUG 195/ 2005-art. 70, lit a-g, art 72, H.G.525/1996 art.8, alin.3 etc, Legii zootehniei ( in situatia incadrarii in pasuni comunale), OUG.154/2008, art.33, art. 28, inclusiv paragraful 1 – care se refera si la interdictia amplasarii in vecinatatea ariilor protejate a unor activitati ce pot perturba pasarile si habitatele.Vecinatatea unei arii protejate este definita ca teritoriul administrativ al localitatii pe raza carei se afla respectiva arie protejata (H.G.2151/ 2004, art.10).

-in orice situatie, conform Ordinului MMDD 1964/2007 -art. 4, pentru orice proiect/plan ce urmeaza a se desfasura in siturile de interes comunitar sau in vecinatatea acestora  trebuie elaborat un studiu de impact (impunandu-se o durata de realizare a observatiilor de cel putin un an, pentru inventarierea speciilor si habitatelor de interes comunitar), fiind necesara in plus respectarea si a restului de prevederi din acest articol. In conformitate cu Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe (pag.45), elaborat de M.M.D.D., este obligatorie elaborarea si analizarea alternativei zero.

-toate pasunile situate pe dealurile de pe teritoriul localitatilor respective (inclusiv cele de pe amplasamentele solicitate) se incadreaza in habitatul prioritar de interes comunitar 62 C0* Stepe ponto – sarmatice (inclusiv speciile sale caracteristice conform manualelor de interpretare a habitatelor- EUR 27, MMDD 2008 etc. Festuca valesiaca, Dichanthium ischaemum, Stipa capillata, etc., speciile de plante din lista rosie nationala, precum Dianthus nardiformis, Thymus zygioides etc. In cazul amplasarii turbinelor eoliene sau a carierelor in aceste habitate sau in vecinatatea lor  acestea vor fi afectate in special prin: lucrarile de constructii/ montaj ce vor cauza, indiferent de solutiile tehnice adoptate, afectarea vegetatiei- in special a fotosintezei- prin emisiile de gaze, pulberi si alti poluanti proveniti de la utilajele utilizate; modificarea regimului factorilor ecologici – in special reducerea intensitatii vanturilor, umbrire etc.- ce va influenta negativ starea vegetatiei si indeosebi speciile amenintate, majoritatea de tip xerofil, ce necesita un climat cald si uscat; turbinele eoliene, infrastructura auxiliara vor afecta si speciile de pasari, conform efectelor negative recunoscute oficial de Uniunea Europeana, expuse in prezenta petitie, efecte negative de distrugere a habitatului pasarilor si perturbare fiind provocate si de carierele de piatra. Aceasta incalca prevederile legislatiei de mediu, in special art. 28, inclusiv articolul 1 si art. 33 din OUG 57/2007 cu modificarile ulterioare, art. 4 din Legea 13/1993, OUG 68/2007, art.10 etc.

– turbinele eoliene solicitate stanjenesc deplasarea si migratia faunei, aceasta fiind expusa disparitiei datorita fragmentarii habitatului si caracterului de bariere in calea deplasarii avifaunei, conform recomandarilor Birdlife mentionate mai jos. Aceste aspecte contravin conventiei de la Bonn prin care statele semnatare, inclusiv Romania se obliga sa nu ridice obstacole in calea migratiei speciilor. In harta cailor de migratie ale pasarilor (Dinamica si migratia pasarilor– Ciochia 1984) terenurile solicitate pentru aceasta investitie sunt situate evident pe caile de migratie ale pasarilor (ce acopera intreg teritoriul Dobrogei) din care majoritatea sunt protejate de lege, atat in interiorul cat si in afara ariilor protejate, unele fiind de interes comunitar.

Efectele negative ale turbinelor eoliene sunt mentionate explicit print-un act oficial (Recomandarea nr. 109/2004 a Comisiei Europene) bazat pe studii recunoscute de institutiile europene (studiile NABU, citate pe pagina web de mai jos)  si au fost de asemenea invocate de Comisia Europeana, in numele Conventiei de la Berna. Astfel, Comisia Europeana  a acuzat oficial guvernul bulgar de amplasarea unor turbine eoliene pe aceleasi cai de migratie (Via Pontica ) ce traverseaza Dobrogea bulgara, in acest sens elaborandu-se Recomandarea nr. 117 /2005 (diponibila pe Internet). In aceasta recomandare sunt invocate ca argumente contra amplasarii turbinelor eoliene o serie de prevederi ale unor directive, conventii si recomandari valabile si pentru Romania ca stat ce a ratificat respectivele acte legislative.

Avand in vedere ca Dobrogea este  traversata pe toata intinderea sa de trei din cele patru cai de migratie a pasarilor de pe teritoriul Romaniei (Ciochia, 1984) si in care exista cele mai mari suprafete de arii protejate legal constituite din tara (inclusiv situri Natura 2000), redam in continuare cele mai importante prevederi impotriva amplasarii turbinelor eoliene in Dobrogea (si a caracterului acestora de amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului art. 21 – OUG 68/2007), cuprinse in actele legislative si recomandarile UE si ale Conventiei de la Berna mentionate mai sus.

Efectele negative ale turbinelor eoliene sunt mentionate in principal in: Recomandarea nr. 109/2004 a Comisiei Europene; raportul oficial (citat ca argument si in Recomandarea nr. 117 (2005) impotriva turbinelor eoliene din Bulgaria)  T-PVS/Inf (2003) 12 elaborat de BirdLife International’s, publicat de Conventia de la Berna: „Windfarms and Birds: An analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues”; in documentul „BirdLife International Position Statement on Wind Farms and Birds” adoptat de BirdLife Birds and Habitats Directive Task Force la  9 Decembrie 2005 (http://www.ornithologiki.gr/gr/politiki/wind_birdlife.php). In acest ultim document se precizeaza ca ” Consiliul Europei, in numele Conventiei de la Berna, a insarcinat Birdlife International sa pregateasca un raport”. Conform documentelor mentionate in acest paragraf  tipurile de impact negativ al turbinelor eoliene (valabile si pentru infrastructura acestora, inclusiv turnuri de control/antene meteo sau de orice alt tip etc.), constau in principal in; „pierderi de, sau degradari ale, si perturbari de habitat (inclusiv habitate de hranire, odihna si reproducere, permanente sau temporare); perturbarea ce conduce la deplasare sau excludere, inclusiv bariere pentru deplasare (si coridoare de deplasare);    mortalitate prin coliziune in zbor” (Recomandarea nr. 109/2004).  De asemenea se mai mentioneaza in documentul BirdLife International Position Statement on Wind Farms and Birds”ca „trebuie sa existe o evitare preventiva a amplasarii parcurilor eoliene in urmatoarele zone: arii speciale de protectie avifaunistica si arii  importante pentru pasari; situri de conservare a naturii de importanta nationala sau internationala (Natura 2000)…, siturile amplasate in lungul cailor principale de migratie…, habitatele cunoscute ca prezentand un risc major de coliziune pentru pasari…”

.

Prin prezenta petitie solicitam de asemenea autoritatilor competente luarea unor masuri urgente pentru stoparea definitiva a distrugerii de catre administratia silvica a unor arii protejate si habitate naturale de interes comunitar  din Dobrogea (judetele Tulcea si Constanta). In acest sens consideram ca autoritatile competente ar putea identifica surse de finantare alternative pentru a compensa eventualele pierderi economice inregistrate de administratia silvica inerente aplicarii masurilor de conservare a habitatelor si ariilor protejate, avand in vedere obligatiile statului roman fata de Uniunea Europeana in domeniul conservarii naturii. Aceste surse de finantare ar putea fi fondurile internationale si europene pentru conservarea naturii, fondul national de mediu sau alte resurse guvernamentale, dezvoltarea ecoturismului si agroturismului, cuantificarea financiara a serviciilor aduse mediului, calitatii vietii si prevenirea calamitatilor de catre habitatele naturale si ariile protejate etc.

In particular  protestam impotriva impaduririi pajistilor de stepa, a inlocuirii padurilor naturale cu plantatii si a taierii padurilor naturale/ seminaturale din ariile protejate/ siturile Natura 2000 si din afara acestora in cuprinsul habitatelor de interes comunitar, avand in vedere urmatoarele:.

-desfasurarea unor activitati de impaduriri  sau exploatari forestiere in habitate de interes comunitar si/sau in arii protejate (ce includ si siturile Natura 2000 conform OUG 57/2007 cu modificarile ulterioare) degradeaza sau distrug respectivele habitate,  ceea ce contravine obiectivelor de conservare pentru care au fost constituite aceste arii  si  incalca prevederile legislatiei de mediu si silvice referitoare la regimul ariilor protejate, in mod deosebit cele ale OUG 57/2007 cu modificarile ulterioare, mai ales art.22, art.4 (paragrafele 5 si 9 privind starea de conservare favorabila a habitatelor si speciilor), art.24, paragraful 1, 28, paragraful 1, Legea 13/ 1993, art.4 etc.; in baza art. 22 (OUG 57/2007), astfel de exploatari forestiere, mai ales de tip taiere rasa, nu sunt admise nici macar in zonele tampon ale ariilor protejate si nici in paduri situate pe versanti predominant cu inclinare mare cum este cazul in numeroase situatii din siturile Natura 2000 din Dobrogea, unde vegetatia forestiera impiedica eroziunea solului sau are functii de protectie climatica; un exemplu in acest sens sunt taierile de produse principale si cele definitive desfasurate  paduri naturale/ seminaturale desfasurate in siturile Natura 2000 (in special in situl Podisul Nord Dobrogean), inclusiv dupa aprobarea oficiala in anul 2009  a acestor situri de catre Comisia Europeana ; unul din numeroasele astfel de cazuri particulare il rerprezinta taierile rase in benzi efectuate in cuprinsul habitatului de interes comunitar 91AA* Paduri est-europene de stejar pufos, constatate in ianuarie 2010 in padurea dintre localitatile Vasile Alexandri si Razboieni, judetul Tulcea, arborete ale caror functii de protectie sunt mai importante decat cele de productie de masa lemnoasa, avand in vedere ca sunt situate la limita cu zona de stepa; un alt exemplu negativ il constituie taierile de paduri naturale prevazute in anul 2009 pentru a avea loc in interiorul rezervatiei naturale Carasan-Teke (constituita prin HG 2151/2004), incluse ca habitate Natura 2000 in situl de importanta comunitara Podisul Nord Dobrogean, taieri la care speram ca s-a renuntat definitiv, altfel acestea ar incalca legislatia mentionata in prezentul document.

– taierea padurilor naturale/seminaturale, in mod special a celor mature si seculare, conduce la diminuarea drastica  si chiar disparitia unor specii de flora si fauna de interes comunitar sau national, incluse in OUG57/207 cu modificarile ulterioare  in Lista rosie a plantelor superioare din Romania, Oltean et al. 1994 si/sau in European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (D46)-United Nations, 199, aceasta ducand la incalcarea OUG 57/2007 cu modificarile ulterioare, mai ales art.33, paragrafele a si e;

– taierea arborilor de mari dimensiuni si/sau seculari, in unii dintre acestia existand cuiburi ale unor pasari rapitoare (toate speciile din aceasta categorie fiind protejate), incalca si prevederile  OUG 57/2007 cu modificarile ulterioare, mai ales art. 33, paragraful 2, literele b si d.

impaduririle in habitate protejate Natura 2000 sau a vecinatatilor unor rezervatii naturale (ex. Muchiile Cernei-Iaila, com. Cerna) cu specii exotice (salcam, salcioara etc.) sau chiar specii locale vor avea acelasi efect de invadare cu vegetatie lemnoasa a unor habitatele prioritare de stepa din respectivele arii protejate. Din informatile pe care le detinem rezulta ca sunt planificate impaduriri pe suprafete apreciabile si in alte zone din Dobrogea, ca de exemplu pe teritoriul comunei Dorobantu, jud. Tulcea, fiind necesara evitarea plantarii pajistilor stepice si a altor habitate de interes comunitar din interiorul sau din afara ariilor protejate/ siturilor Natura 2000.

Numeroase exemple de astfel de incalcari ale legislatiei, intens mediatizate, constau in eliberarea ilegala a unor avize favorabile pentru: pentru defrisarea vegetatiei forestiere din rezervatia naturala Dealurile Bestepe in vederea amplasarii ilegale a unor turbine eoliene in 2008, dupa eliberarea unui aviz nefavorabil pentru aceeasi investitie; deschiderea unei a doua cariere (pe langa cea activa preexistenta) in Culmea Pricopanului (Eco Braila ), in imediata vecinatate a Parcului National Muntii Macinului si aprobarea recenta de catre Administratia Parcului National Muntii Macinului a unei alte cariere la Greci apartinand S.C. EMVETRANS S.R.L.; construirea unor parcuri eoliene la Cerna, respectiv Greci, in vecinatatea parcului national. Trebuie mentionat ca ultimele patru avize au fost in plus eliberate si in interiorul sitului Natura Muntii Macinului (a carui administrare revine tot Romsilva, conform OUG 57/207 cu modificari), in habitate protejate de interes comunitar 62 C0* Stepe ponto-sarmatice.

ANEXA 2

EFECTELE NEGATIVE ALE TURBINELOR EOLIENE ASUPRA SANATATII UMANE

http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-08-03&id=35197

Studiu: Turbinele eoliene dau dureri de cap, atacuri de panica si probleme cardiovasculare
3 august, 16:56
(Foto: amazonaws.com)

Turbinele de vant cauzeaza probleme de inima, greata, atacuri de panica si dureri de cap, potrivit unui doctor american, care a studiat efectele lor timp de cinci ani, scrie, luni, telegraph.co.uk.

Dr. Nina Pierpont, un medic pediatru din New York, a pornit un studiu acum cinci ani, convinsa fiind ca vibratiile produse de turbinele eoliene afecteaza sanatatea oamenilor. Medicul a inceput sa monitorizeze sanatatea indivizilor din SUA, Italia si Marea Britanie care locuiau in apropierea acestor turbine. In urma cercetarilor, dr. Pierpont a concluzionat ca turbinele de vant cauzeaza diverse simptome printre care stari de greata, dureri de cap si chiar atacuri de panica sau probleme cu inima. Medicul a declarat ca indivizii ar trebui sa locuiasca la cel putin doi kilometri departare de turbinele eoliene.

„Am descoperit 12 boli diferite asociate cu aceste simptome cauzate de turbinele de vant, printre care tahicardie si probleme ale inimii care bate anormal, dificultati in a adormi, dureri de cap, greata, vedere neclara si chiar atacuri de panica cu senzatii de sufocare si iritabilitate”, a declarat dr. Pierpont.

R.P.

EFECTE NEGATIVE ALE TURBINELOR EOLIENE ASUPRA SANATATII UMANE  PREZENTATE IN MASS-MEDIA INTERNATIONALA

http://www.savewesternny.org/health.html

HEALTH CONCERNS
Clinical Study of „Wind Turbine Noise Syndrome”

Nina Pierpont, MD, PhD

Nina Pierpont, MD, PhD, Fellow of the American Academy of Pediatrics and a former clinical professor of pediatrics at the College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, New York, has begun a clinical study of „wind turbine noise syndrome.”

Dr. Pierpont is asking anyone living near wind turbines and suffering ill health effects which he/she suspects are a result of the wind turbines to contact her at either (518) 483-6481 (Malone, New York, USA) or [email protected] (www.ninapierpont.com). She will do a telephone interview (takes about 30 minutes), where your identity will be held strictly confidential. What she is after is evidence and data (as with any medical research project, your identity would remain confidential, always and forever).

Dr. Pierpont’s study will be published in a leading clinical medical journal sometime within the next 12 months, she expects. One of the purposes of the study is to influence public policy, around the world, to ensure the proper, medically-responsible siting of wind turbines.

A summary of Dr. Pierpont’s credentials is here.


·  Industrial Wind Turbines, Infrasound and Vibro-Acoustic Disease (VAD): May 31, 2007…Documented in a press release dated May 31, 2007 from the Vibro-Acoustic Disease (VAD) research group in Portugal, people living in the shadow of industrial wind turbines have moved a step closer to understanding the nature of the Wind Turbine Syndrome many of them experience and complain about.

Professor Mariana Alves-Pereira, Dept. of Environmental Sciences & Engineering, New University of Lisbon, Caparica, Portugal, has for many years been part of a team of physicians and scientists studying the pathophysiology of low-frequency noise and infrasound on humans. She is Assistant Coordinator of the Vibroacoustic Disease Project. Alves-Pereira and colleagues have been doing epidemiologic studies of airline pilots and technicians and other people who are chronically exposed to low-frequency noise and infrasound. The effects are grim: cardiovascular, respiratory, neurologic, and renal pathology and symptoms, which they call vibroacoustic disease (VAD).

*VAD is well established in the clinical literature. It has been amply documented and is readily detected by a variety of diagnostic tests.

Alves-Pereira (an acoustical engineer) and Dr. Nuno Castelo Branco (a surgical pathologist) recently took numerous noise/vibration measurements within a Portuguese home surrounded by four (4) industrial wind turbines. The closest turbine is nearly 1000 feet (300 meters), from the affected home. The turbines have been operating since November 2006. The report concludes:

„These results irrefutably demonstrate that windmills in the proximity of residential areas produce acoustical environments that can lead to the development of VAD in the nearby home-dwellers. In order to protect Public Health, ILFN-producing devices must not be placed in locations that will contaminate residential areas with this agent of disease.”

The scientific report on this research will be formally presented at Internoise 2007, to be held on 28-31 August in Istanbul, Turkey.

Noise radiation from wind turbines installed near homes: Effects on health, with an annotated review of the research and related issues”: Dr. Amanda Harry M.B.Ch.B.P.G.Dip.E.N.T. Barbara J. Frey and Peter J. Hadden, February 2007… Likely the best single source to date within the emerging body of documentation on health issues effected by industrial wind turbines. The review concludes that a safe buffer zone of at least 2km should exist between family dwellings and industrial wind turbines of up to 2MW installed capacity, with greater separation for a wind turbine greater than 2MW installed capacity. Also included is a lengthy annecdotal compilation regarding property devaluations that occur when wind turbines are sited too close to dwellings and residential lands.

Report abstract:

„Wind turbines are large industrial structures that create obtrusive environmental noise pollution when built too close to dwellings. This annotated review of evidence and research by experts considers the impact of industrial-scale wind turbines suffered by those living nearby. First, the paper includes the comments by some of the families affected by wind turbines, as well as coverage in news media internationally. The experiences described put a human face to the science of acoustics.

Second, the paper reviews research articles within the field of acoustics concerning the acoustic properties of wind turbines and noise. The acoustic characteristics of wind turbines are complex and in combination produce acoustic radiation. Next, the paper reviews the health effects that may result from the acoustic radiation caused by wind turbines, as well as the health effects from noise, because the symptoms parallel one another. Primarily, the consequent health response includes sleep deprivation and the problems that ensue as a result. In addition, this paper reviews articles that report research about the body’s response not only to the audible noise, but also to the inaudible components of noise that can adversely affect the body’s physiology. Research points to a causal link between unwanted sound and sleep deprivation and stress, i.e., whole body physiologic responses.

These injuries are considered in the context of Human Rights, where it is contended that the environmental noise pollution destroys a person’s effective enjoyment of right to respect for home and private life, a violation of Article 8 of the European Court of Human Rights Act. Furthermore, the paper considers the consequent devaluation of a dwelling as a measure of part of the damage that arises when wind turbines are sited too close to a dwelling, causing acoustic radiation and consequent adverse health responses…”

http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-08-03&id=35197

ANEXA 3 ANUNTURI PUBLICE PENTRU CARIERE DE PIATRA, PARCURI EOLIENE SI/SAU INFRASTRUCTURA ASOCIATA IN SITURI NATURA 2000 SAU IN VECINATATEA ACESTORA (ianuarie 2011) PE SITE-ul APM TULCEA

http://apmtl.anpm.ro/rapoarte_de_mediu_si_studii_de_evaluare_adecvata-14175

Studii de evaluare adecvata
Titular de planPUZData afisarii
S.C. BETA WIND S.R.L.Parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare BETA SUD I, extravilan comuna Casimcea- jud. TULCEA28.10.2010
SC TILCOF SRL ConstantaCONSTRUIRE PARC EOLIAN  extravilan comuna Casimcea , judet Tulcea12.11.2010
S.C. BETA WIND S.R.L.PUZ- CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” BETA NORD III, extravilan comuna Topolog, judetul Tulcea23.11.2010
SC SEHER EOL SRLPUZ- Construire parc eolian, drumuri si retele elecrice, comuna Topolog29.11.2010
SC DINAMIC 99 AGRO SRL TulceaPUZ-Construire parc eolian, amenajare drumuri si record electric la sistemul energetic national”, extravilan comuna Topolog08.12.2010
SC Compania Eoliana SA OradeaPUZ- Parc eolian Frecatei28.12.2010
SC BAIA ENERGIE EOLIANA SRLPUZ- Amplasare parc eolian, reabilitare drumuri de acces, racord electric si racordare la SEN, construire statie de transformare- extravilan Comuna Baia, sat Ceamurlia de Sus28.12.2010

http://apmtl.anpm.ro/anunturi_publice-14172

Data afisariiAnunt decizie de incadrareTitular de plan
16.12.2010PUZ Parc eolian, drumuri si retele electrice,in extravilanul comunei CasimceaSC WIND EOL ENERGYSRLConstanta
Data afisariiAnunt dezbatere publicaTitular de plan
11.11.2010PUZ : ,,Exploatare miniera  in perimetrul Valea lui Aric”BEN ARI NEGEV
Data afisariiAnunt decizie de emitereTitular de plan
18.11.2010PUZ Construire centrala fotovoltaica 9,9 MW, in extravilanul comunei Casimcea, judetul TulceaSC INDUSTRIAL SCAF SRL
21.12.2010PUZ Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare NORD I cu amplasamentul in extravilanul comunei Topolog, judetul TulceaSC BETA WIND SRL
21.12.2010PUZ Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare NORD II cu amplasamentul in extravilanul comunelor Topolog si Casimcea, judetul TulceaSC BETA WIND SRL
22.12.2010PUZ- CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE, REABILITARE DRUMURI DE EXPLOATARE, CONSTRUIRE CAI DE ACCES SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA cu amplasamentul situat in extravilanul comunei CasimceaSC PREMIUM MANAGEMENT CONSULTING  SRL
11.01.2011
PUZ  Exploatare miniera in perimetrul Valea lui Aric-Valea Drumul Iazului, amplasat in extravilan Isaccea T66, T28SC BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL
12.01.2011
PUZ – „Extindere cariera existenta – etapa a II a”, amplasat in extravilan localitatea Somova, T54, P1285, judetul TulceaSC SCORPIONS CONSTRUCT SRL
12.01.2011
PUZ „Construire parc eolian Dorobantu – Topolog”, propus a se implementa in extravilanul comunelor Dorobantu si Topolog, judetul TulceaSC LAND POWER SRL
20.01.2011PUZ „PARC EOLIAN (amplasare turbine, drumuri de acces si record electric)propus a se implementain extravilanul comunei Frecatei, judetul TulceaSC ENERGY SKY SRL Bucuresti

http://apmtl.anpm.ro/anunturi_publice-14220

data afisarii: 01.11.2010- A N U N T P U B L I C

APM Tulcea anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice a Raportului la Bilantul de mediu nivel II elaborat in vederea emiterii autorizatiei de mediu pentru activitatea de extractie a cuartitei din Exploatarea Miniera Cerna, din extravilanul comunei Cerna, judetul Tulcea, titular de activitate SC DOBROMIN SA cu sediul in localitatea Corbu, strada Industriala, nr.2, judetul Constanta, tel./fax 0241 252699.
Sedinta dezbaterii publice se va organiza in data de 16.11.2010, la sediul Primariei Comunei Cerna, judetul Tulcea, incepand cu ora 16,00.
Informatii privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5 in zilele de luni pana joi intre orele 08,00 – 16,30 si vineri intre orele 08,00 – 14,00, sau la adresa de internet www.apmtl.ro.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Tulcea, sau fax 0240510621, pana la data dezbaterii publice.


Fisa de informatii suplimentare

Solicitantul autorizatiei de mediu:
SC DOBROMIN SA Comuna Corbu, str. Industriala, nr.2, judetul Constanta, tel./fax 0241 252699, fax 0372 871401; adresa de corespondenta: CP 35, Of. Postal oras Ovidiu, cod postal 905900, judetul Constanta,

Denumirea activitatii: extractia si prepararea minereurilor neferoase (cuartita), cod CAEN 1320, (conform Ordinului INS nr.337/2007 COD CAEN0729)

Amplasarea obiectivului si adresa: la circa 1,8 Km NV de comuna Cerna, la circa 1 Km SE de localitatea Mircea Voda si la 0,5 Km SE de DN22D

Scopul actiunii propuse: exploatare, prelucrare si comercializare cuartita

Prezentarea succinta a activitatii:
– extractie cuartita din corpul 5 al zacamantului, pe treptele III, IV, si V prin derocare cu explozivi plasati in gauri de sonda si capse tip NONEL
– preparare cuartita prin sfaramari si clasari repetate pentru obtinerea sorturilor vandabile; instalatia de preparare este fixa si este formata din doua linii de sfaramare
– haldare descoperta si sorturi nevandabile

Informatii generale asupra masurilor de protectie a mediului si eventualul impact asupra factorilor de mediu:
– modificarea morfologiei terenului si degradarea peisajului, impact inerent unei exploatari la zi a zacamantului,ocuparea definitiva si modificarea categoriei de folosinta a terenului ocupat,
– fata de o suprafata totala de 19,8406 ha, ocupata de entitatile industriale si administrative ale exploatrii, circa 52,10% din suprafata atribuita prin documente sectorului minier, se preconizeaza ca pana la sfarsitul licentei (anul 2020) sa se produca o crestere a gradului de ocupare de pana la 59,77% (s=22,764 ha) din suprafata atibuita sectorului minier,
– ampriza carierei se va mari de la 5,4 ha la 6,2 ha si la haldele de steril de la 6,376 ha la 8,5 ha (o crestere de 2,124 ha),
– resursele exploatate sunt neregenerabile, zona corpului 5 va suferi transformari profunde ireversibile,
– partea de sud a haldei de sort marunt in care s-au desfasurat sporadic operatii de depunere si livrare, prezinta un fenomen de instabilitate a taluzelor si platformelor si mecesita interventii pentru stabilizare; instabilitate si rata mica de regenerare a taluzului sunt evidente si pe partea vestica a halzii de sort marunt,
– se propun depozitari organizate de steril, umpluturi in lungul drumurilor tehnologice interioare, pe drumul de incinta cu acces spre halda de steril din nord-vest, pentru largirea partii carosabile, intretinerea si consolidarea taluzului vestic al drumului, amenajarea unei platforme tehnologice pentru parcare, intoarcere, asteptare,
– eliberarea liniilor tehnologice (care in prezent nu functioneaza) de materie prima (cuartita derocata) sau material sfaramat care au ramas in diferite faze de prelucrare; inlaturarea materialului maruntit, de pe traseul benzilor transportoare, din zonele unde protectia benzii este uzata,
– eliminarea depozitarilor dezordonate din afara haldelor instituite,
aducerea la starea de conservare a depozitului de explozivi, prin inlaturarea surpaturilor si elementelor de constructie deteriorate, in situatia in care se doreste pastrarea acestuia,
– reecologizarea terenurilor afectate care nu mai fac obiectul activitatii actuale si a galeriilor de explorare care nu au fost inglobate in cariera,
– colectarea tuturor utilajelor vechi, pieselor si mijloacelor auto care nu mai pot fi utilizate, fragmentelor de instalatii, transformatoare mobile, alte piese metalice uzate imprastiate sau abandonate in diferite locatii de pe amplasament si valorificarea acestora ca deseuri, prin agenti economici autorizati,
– depoluarea suprafetelor cu continut de hidrocarburi din zona atelierului si statiei de distributie carburanti, prin prestatori de servicii autorizati pentru valorificarea/eliminarea lor,
– dezafectarea constructiilor nefunctionale, a conductelor de apa, caminelor aferente si rezervoarelor aflate in diverse stadii de degradare,
– eliminarea prin agenti economici autorizati a placilor de azbociment degradate de pe acoperisul unor obiective de pe amplasament,
– realizarea treptata a reconstructiei ecologice a terenurilor afectate de activitatea miniera, pana la incetarea activitatii miniere pe amplasament, conform planului initial de incetare a activitatii; masurile de refacere a mediului se vor realiza concomitent cu lucrarile de exploatare, astfel incat sa se poata reda circuitului economic terenurile respective, odata cu degradarea altor terenuri ca urmare a extinderii carierei,
– in etapa activa de exploatare a zacamantului se vor executa lucrari:
– de stabilizare geotehnica a terenurilor din sectoarele de zacamant in care activitatea miniera s-a epuizat, in scopul anihilarii si prevenirii producerii in timp a unor fenomene fizico-geologice distructive (alnecari de teren, surpari si prabusiri de roci),
– de coptuire si nivelare a taluzelor, iar materialul rezultat se va reloca si nivela pe berme si pe talpa carierei,
– de drenare corecta a apelor de suprafata prin rigole si santuri colectoare,
– de amenajare a platformelor, nivelarea bermelor, alte lucrari specifice pentru realizarea unei configuratii morfologice a terenului care sa fie favorabila refacerii invelisului vegetal,
– de refacere finala a mediului prin utilizarea solului vegetal rezultat din lucrarile de descopertare anterioare,
– haldele de steril vor fi supuse unor lucrari:
– de stabilizare prin terasare, nivelare, reprofilare, asternere sol vegetal, amenajare cu santuri pentru scurgerea apelor, consolidare, fertilizare si revegetalizare,
– de modelare a suprafetei prin lucrari de nivelare manuala si mecanica, pentru asigurarea scurgerii naturale a apelor din precipitatii, in scopul evitarii baltirii acestora pe suprafata amenajata,
– de refertilizarea suprafetelor haldelor,
– de insamantare ierburi perene si plantare arbori din specia foioase
aceste lucrari de amenajare a haldelor de steril au ca scop atingerea unui grad optim de stabilitate a bermei si taluzelor, astfel incat sa se obtina o stabilitate indelungata, evitandu-se aparitia fenomenelor de alunecare si eroziune datorata siroirii apelor,
– refacerea amplasamentului in zona dinamitierei si se va asigura pentru a preveni accidentele in zona,
– eliminarea tuturor depozitelor neorganizate de soturi nevandute, a altor depozitari identificate pe amplasament si care dovedesc ca sunt utile in procesul de productie si a deponiilor de sorturi de pe traseul liniilor de preparare.

Informatii suplimentare se pot solicita la APM Tulcea, cu sediul in Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr.5, tel.0240 510622, fax 0240 510621, iar contestatii si sugestii legate de activitate se pot depune in scris, la APM Tulcea, sub semnatura si cu datele de identificare ale semnatarului.

http://apmtl.anpm.ro/revizuire_acord_de_mediu_anunturi-14302

TitularDenumirea ProiectuluiAnunt decizie
SC LAND POWER SRLParc eolian Luminita, cu putere totala instalata de 33 MW24.11.2010
SC LAND POWER SRLParc eolian Mesteru, cu putere totala instalata de 48 MW24.11.2010
SC LAND POWER SRLConstruire parc eolian”, amplasat in extravilanul comunei Topolog24.11.2010

http://apmtl.anpm.ro/etapa_de_incadrare_din_procedura_de_emitere_a_acordului_de_mediu-10729

TitularDenumirea ProiectuluiAnunt Solicitare

emitere acord mediu

Anunt decizie

etapa de incadrare

Proiect decizie

etapa de incadrare

SC MEX DEJ LOGISTIC SRLINFIINTARE PARC EOLIAN,N DRUMURI ACCES IN INTERIORUL PARCELELOR SI  RACORDARE LA SISTEMUL ENEGETIC NATIONAL  – BIDIDIA    in  extravilanul Municipiului Tulcea T182, A3142, A3145, De 2160, De3148, De 3144, De3148, De2130; T 183 A3149, De3146/1, De 3141, De 3140, De 3161, De 3157,  T185 A3158, De 3159, De 3159, De 3165,  De 3154, De 3147,  De 2128, A 3164, A 3156,25.11.201002.12.201002.12.2010
SC BETA WIND SRLConstruire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare, propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Topolog si Casimcea, judetul Tulcea BETA NORD I15.12.201021.12.201021.12.2010
SC BETA WIND SRLConstruire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD II”propus a fi amplasatin extravilanul comunelor Topolog si Casimcea15.12.201021.12.201021.12.2010
SC INDUSTRIAL SCAF SRLConstruire centrala fotovoltaica 9,9 MW”, propus a fi amplasat in intravilanul satului Rahmanu, T13, Cc94, comuna Casimcea,judetul Tulcea12.01.2011

http://apmtl.anpm.ro/anunturile_etapei_de_definire_a_domeniului_evaluarii-6606

TitularDenumirea ProiectuluiIndrumarul etapei de definire a domeniului evaluarii
SC DINAMIC 99 AGRO SRL TulceaConstruire parc eolian, amenajare drumuri si racord electric la sistemul energetic national, cu amplasamentul in extravilanul comunei Topolog, judetul Tulcea21.12.2010
SC BETA WIND SRL BucurestiConstruire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD I, cu amplasamentul in extravilanul comunei Topolog, judetul Tulcea11.01.2011
SC BETA WIND SRL BucurestiConstruire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD II, cu amplasamentul in extravilanul comunelor Topolog si Casimcea11.01.2011

http://apmtl.anpm.ro/etapa_de_analiza_a_calitatii_raportului-4361

TitularDenumirea ProiectuluiStudiul de evaluare adecvata

(data afisarii)

Anunt dezbatere publica

(data afisarii)

Raportul la studiul de evaluare a impactului

(data afisarii)

Anunt public de emitere a acordului de  mediu/

respingere a solicitarii acordului

Proiectul acordului de mediu

SC Dinamic 99 AGRO SRLConstruire parc eolian, amenajare drumuri si racord electric la SEN- comuna Topolog, Jud. Tulcea19.01.201113.01.2011
S.C. BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL S.R.L.LUCRARI DE EXPLOATARE MINIERA IN PERIMETRUL VALEA LUI ARIC- VALEA DRUMUL IAZULUI14.01.2011

25.01.2011– varianta finala cu completari

SC BETA WIND SRLConstruire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare – Beta Sud II, comuna Casimcea21.01.2011
21.01.2011

http://apmtl.anpm.ro/decizii_ale_comisiei_interne_de_analiza_tulcea-4367

Data afisarii 25.01.2011

Decizii CIA din 25.01.2011

Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

– etapa de incadrare

1. SC AMRO INC SRL – Cariera de amfibolite din Dealul Nisiparie, in extravilan Garvan

2. SC CRISTALMIN SRL – Exploatarea resurselor de calcar dolomitic, perimetru Dealul Imalacu,

Decizie CIA – este necesara continuarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu bilant de mediu

– revizuire autorizatie de mediu:

1. SC DOBROMIN SA – Sector Minier Cerna, in extravilan comuna Cerna

Decizie CIA – APM Tulcea si titularul activitatii au finalizat programul pentru conformare pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu si consultarii membrilor CAT

Conform Ordin MMDD nr.410/2008

Nr.APM Tulcea ………/18.01.2011

DECIZII  CIA  DIN 18.01.2011

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

– etapa de incadrare

3. SC ENERGOIL SRL SIBIU – PUZ – Parc eolian si fotovoltaic, amenajare drumuri de acces si racordare la SEN – extravilan Casimcea

Decizie CIA – planul se supune procedurii de evaluare de mediu si evaluare adecvata

4. SC ENEL GREEN POWER ROMANIA  Nuseni – PUZ – Construire parc eolian, reabilitare drumuri de acces, racord electric si racordare la SEN , construire Statie de transformare – extravilan oras Isaccea

Decizie CIA – planul se supune procedurii de evaluare de mediu fara evaluare adecvata

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

– etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu

2. SC ENERGY SKY SRL Bucuresti – PUZ – Parc eolian (amplasare turbine, drumuri de acces si racord electric) – extravilan Frecatei

Decizie CIA – se accepta Raportul de mediu si se emite avizul de mediu

– etapa de analiza a Studiului de evaluare adecvata

– SC COMPANIA EOLIANA SA Oradea – PUZ – Parc eolian Frecatei – 29 turbine – extravilan Frecatei

Decizie CIA – este necesara trecerea la etapa solutiilor alternative, se vor solicita precizari clare privind habitatul prioritar identificat pe amplasament

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

Nr.APM TULCEA: 303/11.01.2011

DECIZII CIA din 11.01.2011

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

– etapa de incadrare:

1. SC IMPERIAL ENERGYSRL Tulcea – PUZ-Construire parc eolian, racordare la SEN si amenajare

drumuri de exploatare- in extravilanul comunei Nalbant

Decizie CIA: planul se supune procedurii de evaluare de mediu cu obligativitatea realizarii raportului de mediu, fara evaluare adecvata.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 10 zile de la data afisarii prezentei.

– etapa  de analizaa calitatii Raportului de mediu:

1. SC SCORPION”S CONSTRUCT SRL Constanta- PUZ-Extindere cariera existenta, in extravilanul

comunei Somova

Decizie CIA: se accepta raportul de mediu si se emite avizul de mediu.

2. SC BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL Isaccea – PUZ-Lucrari de exploatare miniera in perimetrul

Valea lui Aric-Valea Drumul Iazului,   in

extravilanul orasului Isaccea

Decizie CIA: se accepta raportul de mediu si se emite avizul de mediu.

3. SC LAND POWER SRLConstanta

Dorobantu, Topolog si Casimcea

– PUZ-Construire parc eolian Dorobantu-Topolog, in extravilanul comunelor SC LAND POWER SRLConstanta

Dorobantu, Topolog si Casimcea

Decizie CIA: se accepta raportul de mediu si se emite avizul de mediu.

–          etapa de analiza a studiului de evaluare adecvata:

1. SC BAIA ENERGIE EOLIANA SRL- PUZ – Amplasare parc eolian, reabilitare drumuri de acces,

record electric si racordare la SEN, construire statie de

transformare, in extravilanul satului Ceamurlia de Sus,

comuna Baia

Decizie CIA: se accepta studiul de evaluare adecvata iar concluziile acestuia vor fi incluse in raportul de mediu.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: pe toata durata procedurii.

Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

–          etapa de definire a domeniului:

1. SC BETA WIND SRL – Bucuresti – Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare

BETA NORD I, in extravilanul comunelor Casimcea si Topolog

Decizie CIA: se va transmite titularului indrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului si se afiseaza indrumarul pe site-ul APM Tulcea.

2.SC BETA WIND SRL – Bucuresti – Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare

BETA NORD II, in extravilanul comunelor Casimcea si Topolog

Decizie CIA: se va transmite titularului indrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului si se afiseaza indrumarul pe site-ul APM Tulcea.

Conform Ordinului nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

– emitere autorizatii:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DECIZII  CIA  din 28.12.2010

Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

– etapa de incadrare:

SC DINAMIC 99 AGRO SRL– PUZ – CONSTRUIRE  PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI SI RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL in comuna Topolog extravilan

Decizia CIA – Se accepta Studiul de Evaluare Adecvata

Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

Procedura EIA

o    etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului

SC  ENERGIE INVESTMENT GROUP  SRLBUCURESTI –  CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE propus a fi amplasat in judetul Tulcea comuna Vacareni  extravilan;

o    Decizia CIA – Se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si  emite acordul de mediu

–  SC  INTERCOM DESIGN  SRL BUCURESTI –  CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE propus a fi amplasat in judetul Tulcea comuna Vacareni  extravilan;

o    Decizia CIA – Se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si  emite acordul de mediu

·  – SC GLOBAL LEGAL INVESTMENTS SRLBUCURESTI –  CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE propus a fi amplasat in judetul Tulcea comuna Vacareni  extravilan;

·  Decizia CIA – Se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si  emite acordul de mediu

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Emitere autorizatii:

Revizuire autorizatii

ANUNTURI PUBLICE APM CONSTANTA (ianuarie 2011)

http://www.mediu-constanta.ro/anunturi_decizii_etapa_de_incadare.htm; http://www.mediu-constanta.ro/proiecte_decizii_etapa_de_incadrare.htm; http://www.mediu-constanta.ro/dezbateri_publice.htm; http://www.mediu-constanta.ro/decizii_emitere_acorduri.htm;

http://www.mediu-constanta.ro/dezbateri_publice.htm

APM Constanta, S.C. Vulturu Wind Farm S.R.L., S.C. Energo Wind Prod S.R.L. si S.C. Vulturu Power Park S.R.L. anunta publicul interesat ca audierea publica a Rapoartului la Studiile de Evaluare a Impactului asupra Mediului va avea loc in data de 09.11.2010, ora 16.00, la adresa Primaria Pantelimon-Sala Sedinte (in comuna Pantelimon), necesara pentru obtinerea acordului de mediu privind investitia: „Parc eolian Vulturu Vest – putere maxima 120 MW, Parc eolian Vulturu Nord – putere maxima 108 MW si Parc eolian Vulturu Est – puteer maxima 114 MW”, obiective situate in extravilanul comunelor Vulturu, Crucea si Pantelimon, jud. Constanta. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului ale proiectului propuse pot fi consultate la sediul APM Constanta, str. Unirii nr.23 si la sediul titularului din Constanta, str. Zorelelor nr.79, zilnic intre orele 13.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Constanta, str. Unirii nr.23, in termen de 30 de zile lucratoare de la data aparitiei anuntului. (Anuntul a fost publicat in ziarul Liderul de opinie din data de 24 septembrie 2010).

APM Constanta, S.C. Vulturu Wind Farm S.R.L., S.C. Energo Wind Prod S.R.L. si S.C. Vulturu Power Park S.R.L. anunta publicul interesat ca audierea publica a Rapoartului la Studiile de Evaluare a Impactului asupra Mediului va avea loc in data de 08.11.2010, ora 16.00, la adresa Caminul Cultural Vulturu (in comuna Vulturu), necesara pentru obtinerea acordului de mediu privind investitia: „Parc eolian Vulturu Vest – putere maxima 120 MW, Parc eolian Vulturu Nord – putere maxima 108 MW si Parc eolian Vulturu Est – puteer maxima 114 MW”, obiective situate in extravilanul comunelor Vulturu, Crucea si Pantelimon, jud. Constanta. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului ale proiectului propuse pot fi consultate la sediul APM Constanta, str. Unirii nr.23 si la sediul titularului din Constanta, str. Zorelelor nr.79, zilnic intre orele 13.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Constanta, str. Unirii nr.23, in termen de 30 de zile lucratoare de la data aparitiei anuntului. (Anuntul a fost publicat in ziarul Liderul de opinie din data de 24 septembrie 2010).

APM Constanta si S.C. Saraiu Wind Farm S.R.L., anunta publicul interesat ca audierea publica a Rapoartului la Studiile de Evaluare a Impactului asupra Mediului va avea loc in data de 04.11.2010, ora 16.00, la adresa Sala de Sedinte(in comuna Saraiu), necesara pentru obtinerea acordului de mediu privind investitia: „Parc eolian Saraiu – putere maxima 114 MW”, obiectiv situat in extravilanul comunelor Vulturu, Crucea si Saraiu, jud. Constanta. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului ale proiectului propuse pot fi consultate la sediul APM Constanta, str. Unirii nr.23 si la sediul titularului din Constanta, zilnic intre orele 13.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Constanta, str. Unirii nr.23, in termen de 30 de zile lucratoare de la data aparitiei anuntului. (Anuntul a fost publicat in ziarul Liderul de opinie din data de 24 septembrie 2010).

APM Constanta, S.C. Crucea Wind Farm S.R.L., S.C. Crucea Power Park S.R.L., anunta publicul interesat ca audierea publica a Rapoartelor la Studiile de Evaluare a Impactului asupra Mediului va avea loc in data de 01.11.2010, ora 16.00, la adresa Sala de Sedinta a Consiliului Local Crucea, comuna Crucea, jud. Constanta, necesara pentru obtinerea acordurilor de mediu privind investitiile: „Parc eolian Crucea Est – putere totala 100 MW, Parc eolian Crucea Nord – putere totala 108 MW”, obiective situate in extravilanul comunelor Vulturu, Crucea si Pantelimon, jud. Constanta. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului ale proiectelor propuse pot fi consultate la sediul titularilor din Constanta, str. Zorelelor nr.75, zilnic intre orele 13.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Constanta, str. Unirii nr.23, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului. (Anuntul a fost publicat in ziarul Liderul de opinie din data de 18-19 septembrie 2010).

S.C. ARGOS S.A., titulara a activitatii „Extragere agregate minerale nisipuri si pietrisuri” desfasurata in comuna Rasova, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca audierea publica a raportului la bilanturile de nivel I si II va avea loc in data de 07.10.2010, ora 16.00, la Primaria comunei Rasova. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 13.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Constanta, str. Unirii nr.23, in termen de 15 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului. (Anuntul a fost publicat in ziarul Telegraf din data de 17 septembrie 2010).

http://www.mediu-constanta.ro/decizii%20sea.htm

SocietateProiectData deciziei:
S.C. ELECTRAWINDS-R S.R.L.PUZ – Parc eolian 23 August, putere 6 MW06.10.2010

http://www.mediu-constanta.ro/decizii_emitere_acorduri.htm

Societate Proiect
S.C. RIG SERVICE S.R.L.Lucrari de construire capacitati de producere energie electrica, cai de comunicatie, retele electrice necesare amplasarii a 3 centrale eoliene si a instalatiei de racord la reteaua de energie electrica, Horia
S.C. RIG SERVICE S.R.L.Lucrari de construire capacitati de producere energie electrica, cai de comunicatie, retele electrice necesare amplasarii a 13 centrale eoliene si a instalatiei de racord la reteaua de energie electrica, Saraiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *