Proiect de cogenerare pe biomasa la Ramnicu Valcea

SC CET Govora SA este operatorul energetic al sistemului integrat de alimentare cu energie termica in regim centralizat (SACET) din Municipiul Ramnicu Valcea. Ea sigura producerea, distributia, dar si furnizarea de energie termica sub forma de agent termic pentru incalzire si apa calda menajera destinat consumatorilor individuali de tip urban din localitate pe baza unui contract de Concesiune al serviciului public de termoficare incheiat cu Primaria Rm. Valcea pana in anul 2027.

Principala problema a CET Govora consta in emisiile poluante de praf, oxizi de sulf si de azot care insotesc functionarea pe carbune inferior, dar si de bioxid de carbon. In perioada 2011-1013 sunt cuprinse termenele de conformare a instalatiilor mari de ardere (cazane enrgetice pe carbune) aflate in dotarea CET Govora.

Sistemul de termoficare din Rm. Valcea este intr-un proces de retehnologizare permanent inca de la preluarea acestuia in concesiune de la Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea in anul 1997. Astfel, punctele termice au fost complet modernizate si automatizate, au fost inlocuite toate schimbatoarele de caldura vechi cu unele moderne cu placi. Reteaua de distributie a agentului termic a fost intr-o proportie importanta inlocuita cu conducte preizolate noi pentru reducerea pierderilor, atat cantitative – de agent termic, cat si pierderile de caldura prin izolatia termica a conductelor. Contorizarea la nivel de scara de bloc sau de imobil este de asemenea finalizata in intregul oras.

Strategia CET Govora de a porni modernizarea sistemului pornind de la clienti a determiant o stabilizare a pietei astfel incat procentul de debransari al consumatorilor individuali racordati la SACET este mentinut sub 6%.

Pe aceasta stabilitate a pietei s-au bazat prognozele de consum care au stat la baza documentelor strategice de modernizare a serviciului de termoficare in Rm. Valcea:

– Strategia locala de alimentare cu energie termica a Municipiului Rm. Valcea:

– Masterplanul: “Reabilitarea sistemului de termoficare urbana a mun. Rm. Valcea”.

– Studiul de fezabilitate “Reabilitarea sistemului de termoficare urbana a Municipiului Rm. Valcea”.

In conformitate cu Masterplanul si Studiul de fezabilitate mentionate care au fost elaborate de ISPE Bucuresti in cadrul Programului de Asistenta tehnica pentru pregatirea portofoliului de proiecte – Termoficare Phare CES 200/018-147.03/08.03 Subproiectul 8 – RO 2006/018-147.04.03/08 vizand finantarea proiectului prin Programele: “Program Operational Sectorial Mediu”, respectiv “Termoficare 2006-2015” s-a stabilit ca pentru asigurarea in regim permanent, respectand conditiile de mediu si de eficienta sursa de caldura a SACET Rm. Valcea, sa fie urmatoarea:

– Cazanul C7 pe carbune ramane sursa de baza pentru termoficare urbana in regim de iarna; Consiliul Judetean Valcea in calitate de beneficiar si CET Govora SA in calitate de operator au aplicat la Programul Operational Sectorial Mediu in vederea retehnologizarii acestuia;

– Noua centrala, ECOCET Govora, este sursa de vara a sistemului de termoficare a orasului Rm. Valcea si va functiona paralel cu sursa de iarna;

ECOCET Govora este proiect complementar Proiectului finantat prin POS Mediu si va fi realizat pe baza schemei de ajutor de stat sub forma de certificate verzi instituit de Legea 220/2008 si Legea 139/2010.

Centrala electrica de cogenerare urbana pe biomasa se poate realiza la CET Govora si este o investitie fezabila din punct de vedere economic, raspunde pe deplin cerintelor sociale – alimentarea cu caldura si apa calda a locuintelor si institutiilor din localitate – si este in concordanta cu cerintele legale de protectie a mediului. Utilizarea biomasei sub forma de deseuri lemnoase care provin din industria de prelucrare primara si secundara a lemnului, precum si a altor tipuri de biomasa din activitati agricole, este neutrala in ceea ce priveste emisiile de gaze cu efect de sera in atmosfera.

Tehnologia propusa pentru centrala de cogenerare pe biomasa este una inovativa de centrala cu ciclu Rankine cu fluid organic (ORC), care are o vasta extindere in ultimii ani printre aplicatiile de mica – medie putere in tarile cu traditie in utilizarea energiilor regenerabile pentru producerea de energie termica. Principiul de functionare al ciclului Organic Rankine Cycleeste similar cu al unei turbine cu abur, singura deosebire fiind data de utilizarea unui fluid organic ca si agent termic al turbine in locul apei. Acest fluid organic are o structura moleculara mai mare decat apa, ceea ce face ca turbina sa functioneze la o turatie mai mica decat a turbinelor cu abur, avand ca efect pozitiv reducerea presiunii si a eroziunii asupra partilor metalice si a paletelor. Ciclul ORC are o eficienta totala de aproape 98% din puterea termica de intrare in turbina, aproximativ 20% este transformata in energie electrica, 78% in energie termica, cu foarte mici pierderi de numai 2% datorate izolatiei termice, radiatiei si pierderilor in generator.

Puterea electrica a centralei proiectate este de 4.6 MWel din care se livreaza in sistemul energetic 4.2 MWel, respectiv cantitatea de energie electrica anuala va fi de circa 34,000 MWh.

Energia termica livrata va acoperi integral necesarul de baza al populatiei (consumul de caldura sub forma de apa calda), respectiv o putere termica medie de 17,5 MW; Avand o functionare de 8000 h/an, ECOCET Govora va putea sigura circa 120.000 Gcal./an din necesarul tot de circa 440.000 Gcal./an.

Cogenerarea energiei electrice cu productia de caldura are rolul de a aduce in zona de profitabilitate noua investitie pornind de la urmatoarele considerente:

Intentia CET Govora de a asigura un serviciu de calitate, respectiv alimentarea continua cu apa calda la un tarif suportabil pentru locuitori. Pretul final fara TVA estimat in 20 de ani de functionare pentru energia termica livrata la gardul centralei pe biomasa este de 23-26 EUR/Gcal.; acest pret este compatibil cu tarifele la energia termica ale celorlalte surse existente sau proiectate pe platforma CET Govora: centrala pe carbune existenta, respectiv centrala de cogenerare industriala pe gaze naturale aflata in stadiul de proiect.

Productia de caldura are un caracter sezonier, dar ECOCET Govora este destinata regimului de baza – sa alimenteze timp de 8000 ore/an locuintele cu apa calda.

Veniturile obtinute doar din vanzarea de energie termica nu pot justifica realizarea unei noi investitii la CET Govora;

Centrala pe biomasa indeplineste simultan doua caracteristici: se bazeaza exclusiv pe resurse regenerabile (in conformitate cu Legea 220/2008 si cu Legea 139/2010) si este o centrala electrica de cogenerare de inalta eficienta (in conformitate cu HG 219/2007 si legislatia secundara asociata);

Energia electrica produsa din surse regenerabile are acces preferential pentru a fi livrata in S.E.N. si beneficiaza de o schema de sprijin de tip “cota fixa la distributie si acordare de certificate verzi la producator”. Generarea de electricitate din biomasa este bonificata conform Legii 220/2008 cu trei certificate verzi per MWhel livrat in reteaua publica de energie electrica.

Certificatele verzi se vor tranzactiona pe piata deja existenta si gestionata de Operatorul comercial OPCOM; Modificarile si completarile la Legea 220/2008 aduse prin Legea 139/2010 prevad acordarea de 4 certificate verzi pentru 1 MWhel, livrat in cazul in care cumulativ si conditiile de cogenerare de inalta eficienta sunt indeplinite.

Obiectivul Romaniei impus de Comisia Europeana pentru anul 2020 este producerea din surse regenerabile a 24% din energia consumata, iar participatia biomasei pentru realizarea acestui obiectiv, estimata in “Masterplan biomasa pentru Romania”/2010, va fi de peste 51% din totalul surselor regenerabile utilizate pentru producerea de energie; in Masterplanul enuntat mai sus se prevede realizarea a cel putin 100 de centrale pe biomasa cu capacitate de 5-10 MWel in Romania;

Energie electrica din surse regenerabile este prevazuta sa reprezinte 8,3% din total consum electricitate in anul 2010 si 16,8% din total consum in anul 2020. Ultimul raport ANRE, din anul 2010, indica un raport de 0,6% energie electrica din surse regenerabile (verde) fata de total consum energie electrica. Exista deci un deficit major pe piata de certificate verzi in Romania.

Centrala electrica de cogenerare pe biomasa din orasul Rm. Valcea va produce peste 34,000 MWhel energie verde, ceea ce vine in sprijinul realizarii cotelor impuse de Romania.

Conditionarile proiectului:

Pentru a beneficia de schema de sprijin cu certificate verzi, centrala trebuie pusa in functiune pana la sfarsitul anului 2016;

Aceasta schema de sprijin se aplica pana la amortizarea investitiei, dar nu mai mult de 15 ani de la punerea centralei in functiune;

Noua centrala va asigura vara in regim continuu si un total de 8,000 ore/an conform curbei de consum termic, necesarul de caldura sub forma de apa calda de consum al orasului Rm. Valcea;

Terenul ocupat de noul obiectiv energetic, pentru amplasamentul centralei si a depozitului operational de combustibil, reprezinta o suprafata de 2,500 m2 in zona neocupata din vecinatatea statiei electrice de 110 KV CET Govora;

* Este necesara o suprafata de teren suplimentara de 3,000 m2 pentru realizarea depozitului de lemn stivuit. Amplasamentul depozitului primar de lemn va fi parte din terenul ocupat in present de stiva nr. 4 de carbune, dar care nu va mai fi utilizata de CET Govora;

* Sunt necesare obtinerea avizelor de construire si de functionare, in principal: Autorizatia de construire, Avizul sau Acordul de mediu, Avizul Tehnic de Racordare la reteaua electrica, Avizul de infiintare din partea ANRE. Autorizatia din partea Inspectoratului de Stat pentru Situatii de Urgenta, Calificarea energiei etc..

Impactul asupra mediului

Centrala este un proiect in concordanta cu directivele Europene si legislatia Romaniei de protectie a mediuli. Productia de energie din biomasa este neutrala fata de emisiile de gaze cu efect de sera in atmosfera, iar inlocuirea sistemului de producere a energiei termice existente care se bazeaza pe carbune pentru producerea de apa calda conduce la evitare emisiei a circa 61,000 tone CO2 anual.

Suplimentar, energia electrica produsa in cogenerare inlocuieste la nivel national energie elctrica produsa din combustibili fosili, echivalent a unei emisii de 34,200 tone CO2/ an (s-a luat in considerare un factor de emisie mediu la nivelul Romaniei de 1.02 tone CO2/MWHel).

Cenusa este captata in filtre speciale dimensionate sa limiteze emisiile de praf in atmosfera sub concentratia admisa prin norme de 20 mg/ Nm3.

Cenusa rezultata in urma arderii este depozitata temporar in containere inchise, si, fiind de provenienta vegetala, poate fi utilizata ca fertilizator pentru sol in paduri sau chiar pentru culturile agricole. Poate fi de asemenea furnizata la fabricile de ciment sau la producerea de prefabricate din beton.

Depozitarea cernusii nu implica decat rezolvarea aspectelor legate de spulberarea acesteia pe durata transportului. CET Govora dispune de facilitati pentru livrarea produsului cenusa uscata sau umectata pentru utilizare ca material de constructii si are sisteme suficient de dezvoltate pentru depozitarea ecologica a cenusii.

Impactul social asupra sanatatii si bunastarii individului si comunitatii

Centrala raspunde nevoii orasului Rm. Valcea pentru un serviciu comunitar: alimentarea sigura si permanenta cu apa calda de consum la un pret suportabil pentru nivelul mediu de venit al comunitatii. In pklus,sunt estimate 20 de noi locuri de munca in centrala si alte 25 de locuri de munca in activitatea permanenta de colectare de biomasa.

Merita incheiat cu un detaliu extreme de important.Recupoerarea investitiei s-ar realize prin comercializarea certificatelor verzi obtinute de centrala.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *