Prin amânarea la plată a generoasei scheme de sprijin pentru energia verde, guvernul Ponta lasă pentru 2018 o datorie de 1-1,5 mld. euro
Transelectrica are nevoie de 500 milioane de euro pentru conectarea parcurilor eoliene la reteaua de transport

Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” SA Bucuresti este Operatorul de Transport si de Sistem din Romania care asigura serviciul de transport al energiei electrice de la producatori la marii consumatori conectati la retea, precum si conducerea tehnica a sistemului Electroenergetic National (SEN), administreaza piata concurentiala de energie electrica prin filiala sa OPCOM si coordoneaza planificarea dezvoltarii Sistemului Electroenergetic din Romania. De asemenea, compania asigura serviciul de transport transfrontralier pentru tranzactiile cu energie electrica intre tarile central si est- europene si garanteaza accesul tertilor la reteaua nationala de trans-port al energiei electrice in conditii de trasparenta, nediscriminatorii si egale pentru toti jucatorii de pe piata.
In prezent, CNTEE „Transelectrica” SA Bucuresti are un capital social de 734.013.420 lei, impartit in 73.401.342 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei si avand ca principali actionari Statul Roman prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de afaceri (58,68%), res-pectiv „Fondul Proprietatea” SA Bucuresti (13,5%), in cursul aces-tei luni desfa-surandu-si activitatea cu 2200 salariati.
Domnul director general adjunct Octavian Lohan ne-a oferit prilejul unei ample discutii in legatura cu modul de organizare al societatii, obiectivele anului 2012 si perspectivele de viitor.
Cititi, in insert, ultimele informatii despre companie.

*  Interviu cu domnul Octavian Lohan, director general adjunct CNTEE „Transelectrica” Bucuresti
Reporter: Cum comentati evolutia activitatii companiei in anul 2011?
Octavian Lohan: Profitul net realizat de peste 90 milioane lei si o cifra de afaceri neta in crestere cu 14% indica faptul ca Transelectrica SA a incheiat anul financiar 2011 cu rezultate mai bune si decat cele ale anului anterior si decat cele bugetate.
De asemenea, veniturile operationale au avansat cu 13,86%, datorita, in special, urmatoarelor elemente care au inregistrat cresteri fata de anul anterior: volumul de energie electrica transportata – de la 55.241.871 MWh la 56.056.203 MWh (crestere 1,47%); veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune – de la 29.956.290 lei la 53.524.012 lei (crestere 78,67%); veniturile din piata de echilibrare – de la 388.112.341 lei la 981.216.068 lei (crestere 152,82%).
Pe de alta parte, si cheltuielile operationale (inclusiv amortizarea) au inregistrat o crestere, intr-o masura mai mica decat veniturile, respectiv cu 10,96%, in special datorita cresterii cheltuielilor pe piata de echilibrare.
Cheltuielile cu achizitionarea energiei pentru acoperirea consumului propriu tehnologic au inregis-trat diminuari, atat pentru contractele reglementate (7,40%), la care a scazut si pretul mediu de achizitie (7,39%), cat si pentru achizitia de pe PZU (18,80%).
In ciuda faptului ca, in trimestrul al IV-lea rezultatul operational a fost negativ, in anul 2011 profitul operational a inregistrat o crestere de peste 105%, a fost insa influentat si de unele probleme din piata de energie electrica (in special piata de echilibrare), si anume de comportamentul unor participanti care nu au achitat obligatiile de plata, nu au recunoscut penalitatile calculate pentru intarzierea la plata si s-au sustras de la efectuarea platilor prin dizolvarea societatilor comerciale sau declararea insolventei.
Activitatea financiara a fost influentata de fluctuatiile cursului de schimb, dar pierderea a inregistrat o reducere cu 26,92% fata de anul anterior.
Rezultatul total brut al exercitiului a fost cu aproximativ 460% mai mare decat cel al anului anterior, in timp ce rezultatul net a inregistrat o crestere de 845% fata de 2010, res-pectiv 90 milioane lei fata de 9,5 milioane lei.
Reporter: Ce investitii s-au facut in anii 2010-2011 pentru modernizarea si retehnologizarea bazei materiale?
Octavian Lohan: Pe parcursul acestei perioade, CNTEE „Transelectrica” S.A., in cadrul strategiei sale de dezvoltare pentru modernizarea, retehnologizarea si diversificarea ofertei, a alocat sume importante care depasesc 575.000.000 lei, respectiv peste 130.000.000 euro, ce se regasesc in lucrari de amploare din cadrul S.E.N., la liniile electrice, statiile electrice si nu numai, cum ar fi: Marirea gradului de siguranta a SEN prin modernizarea statiei electrice 400/220/110/10 kV Gutinas, jud. Bacau; Marirea gradului de siguranta a instalatiilor aferente statiei electrice 400/220/110 kV Bucuresti Sud; Marirea gradului de siguranta a SEN prin retehnologizyrea statiei 400/220/110 kV Brazi-Vest (lucrare finalizata in 2011 pentru substatia de 110 kV); Retehnologizarea statiei electrice 400/110/10 kV Gura Ialomitei, jud. Ialomita; Marirea gradului de siguranta al SEN prin modernizarea statiei electrice 400/220/110/20 kV Sibiu Sud; Modernizarea statiei 20 kV FAI (lucrare finalizata in 2011, aflata in perioada de garantie); Retehnologizarea statiei electrice 400 kV Gadalin, jud. Cluj; Inlocuire AT-uri si trafo in diverse statii electrice (rest de executat: asistenta tehnica la montaj pentru doua transformatoare la statia Brasov); Marirea gradului de siguranta a SEN prin modernizarea sis-temului de comanda -control – protectie – masura – inregistrare si servicii interne in statiile electrice de 220/110 kV, in 11 statii electrice (proiect finalizat); Modernizarea sistemelor de protectie aferente AT 200 MVA si protectiei diferentiale de bare (PDB) in 14 statii electrice de 220/110 kV (lucrare finalizata in 2011, aflata in perioada de garantie); Sisteme integrate de securitate statii, sedii sucursale, DEN (Dispecerul Energetic National) si DET-uri (Dispecerul Energetic Teritorial). Proiectul prevede securizarea tuturor statiilor electrice ale companiei, sediile sucursalelor, ale DEN si DET-urilor, cu realizare si puneri in functiune esalonate in perioada 2008 – 2013, in conformitate cu prevederile legii nr. 333/2003.
Tot in aceasta perioada, au inceput si alte lucrari care se afla in diverse stadii de realizare, activitatile desfasurandu-se conform graficelor, lucrari cum ar fi: Retehnologizarea statiei electrice 400/220/110/20 kV Lacul Sarat, jud Braila; Retehnologizarea statiei electrice 400/220/110 kV Brasov; Retehnologizarea statiei 220/110 kV Mintia, toate aflate in diverse stadii de executie; Sisteme integrate de securitate in statiile electrice, sucursale, DEN si DET-uri (lucrarea se afla in perioada de executie); Organizarea si functionarea Sistemului de Teleconducere al Instalatiilor Retelei Electrice de Transport (lucrarea se afla in perioada de executie).
Reporter: Care sunt principalele obiective cuprinse in programul de investitii pe acest an?
Octavian Lohan: Pentru acest an, prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli ne-am propus un program investitional in suma de 604.304.000 lei, din care 325.000.000 lei din surse proprii si 19.000.000 lei fonduri europene, aflandu-se in stadiu avansat de incepere efectiva a lucrarilor la urmatoarele obiective: Retehnologizarea statiei electrice 400/110/20 kV Tulcea Vest – partea tehnologica; Retehnologizarea statiei electrice 220/110 kV Barbosi, judetul Galati; Retehnologizarea statiei 400/220/110/20 kV Bradu, judetul Arges; Racordarea LEA 400 kV Isaccea – Varna si a LEA Isaccea – Dobrudja, in statia electrica 400 kV Medgidia Sud; LEA 400 kV de interconexiune Resita (Romania) – Pancevo (Serbia); Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier – Resita – Timisoara – Sacalaz – Arad – etapa 1: LEA 400 kV s.c. Portile de Fier – Anina – Resita; Extinderea statiei 400 kV Portile de Fier; Statia 400/220/110 kV Resita; Retehnologizarea statiei 220 110/20 kV Campia Turzii.
Sunt de mentionat, nu in ultimul rand si lucrarile privind noile racordari la SEN datorate activitatilor cu o dezvoltare de-a dreptul exponentiala in ceea ce priveste infiintarea de CEE (Centrale Electrice Eoliene) si CEF (Centrale Electrice Fotovoltaice), lucrari ce reprezinta spre exemplu, circa 12% din valoarea investitiilor din anul 2012.
Vor fi continuate lucrarile la proiectele de retehnologizare deja incepute (Lacul Sarat, Mintia, Brasov) si vor fi demarate lucrari noi de retehnologizare (Tulcea Vest, Barbosi, Bradu, LEA 400 kV de interconexiune Resita-Pancevo, Campia Turzii etc.).
Reporter: Care sunt cele mai mari proiecte de investitii ale companiei Transelectrica S.A. pe termen lung? Cat costa acestea? De unde vin banii?
Octavian Lohan: LEA 400 kV Suceava – Balti, Republica Moldova, pentru portiunea de proiect de pe teritoriul Romaniei (H.CA nr. 10 / 29.09.2010), valoarea totala aprobata 102,5 milioane lei; LEA 400 kV Gadalin – Suceava, inclusiv interconectarea la SEN (H.CA nr. 7 / 08.07.2010), valoarea totala aprobata 428,2 milioane lei; Retehnologizare Statia 400/110/20 kV Tulcea Vest – partea tehnologica (H.CA nr. 3 / 24.02.2009), valoarea totala aprobata 194,5 milioane lei; Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier – Resita – Timisoara – Sacalaz – Arad – Etapa I (D.CA nr. 2 / 2012), valoarea totala aprobata 282,1 milioane lei; LEA 400 kV de interconexiune Resita (Romania) – Pancevo (Serbia) (D.CA nr. 6/ 24.03.2011), valoarea totala aprobata 176,1 milioa-ne lei.
Banii pentru aceste investitii vor proveni din surse proprii, credite bancare, precum si din fonduri europene.
Reporter: Care este necesarul de investitii al Transelectrica S.A., avand in vedere avantul luat de proiectele eoliene in SE tarii si Moldova?
Octavian Lohan: Conectarea parcurilor eoliene la reteaua nationala de transport a energie presupune investitii de aproximativ 500 milioane de euro.
Reporter: Care este situatia investitiilor/proiectelor in ceea ce priveste conexiunile cu tarile din jurul Romaniei?
Octavian Lohan: LEA Suceava-Balti – a fost aprobat Studiul de fezabilitate, este in curs de semnare contractul de proiectare cu ISPE pentru elaborarea Caietului de sarcini si a Proiectului tehnic, nu este clarificata finantarea proiectului pentru portiunea de linie aflata pe teritoriul statului Moldova. LEA Falciu- Gotesti – a fost aprobat si actualizat Studiul de fezabilitate, s-a semnat actul aditional intre Transelectrica si Moldelectrica privind continuarea aces-tui proiect, lucrarea este in curs de contractare. LEA de interconexiune cu Serbia, Resita – Pancevo – documentatia de proiectare este finalizata si aprobata (Studiu de fezabilitate, Caiet de sarcini, Proiect tehnic, Documentatia tehnica pentru autorizatia de construire), s-au obtinut Certificatul de urbanism si Acordul de mediu, urmeaza promovarea unei HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de expropiere a terenurilor.
Reporter: Care sunt principalele probleme cu care s-a confruntat/confrunta compania?
Octavian Lohan: O problema deosebita creata de proiectele eoliene este volumul mare de investitii noi necesare preluarii productiei acestor centrale cu respectarea criteriilor de singuranta a functionarii SEN fara sa avem nicio garantie ca toate proiectele vor avea asigurata finantarea si vor fi realizate. De asemenea, pentru preluarea de sis-tem a unei cantitati cat mai mari din productia acestor centrale avem nevoie de investitii in realizarea unor consumatori speciali care sa preia aceasta productie (statii de incarcare baterii pentru masini electrice, bazine speciale pentru preincalzirea apei menajere sau a apei de termoficare etc.) sau sa stocam energia in CHE cu acumulare prin pompaj sau compresarea aerului in caverne subterane, sau stocarea energiei in baterii de mare putere care pot fi utilizate in functie de necesitati atunci cand nu bate vantul.
Propunerile legislative ar trebui sa fie realizate pentru sustinerea investitiilor in masini electrice, in utilizarea lor si respectiv in statiile de incarcare a bateriilor, dar si pentru sustinerea termoficarii centralizate in sisteme cu preincalzire electrica. O parte din veniturile obtinute de investori prin schema de promovare a energiilor regenerabile ar putea fi investite in aceste sis-teme de consum sau de stocare a energiei, sau in grupuri cu pornire rapida care sa inlocuiasca gru-purile termo opri-te pentru prelua-rea la SEN a pro-ductiei rege-nerabile.
Reporter: Care sunt cei mai importanti clienti ai Transelectrica S.A.?
Octavian Lohan: Principalii clienti ai Transelectrica S.A. sunt: Enel Muntenia Sud, Hidroelectrica S.A., Energy Holding, EON Moldova, Muntenia Nord, Transilvania Sud Furnizare, Transilvania Nord Furnizare, Alro Slatina, CEZ Furnizare, Enel Energie, CE Rovinari SA, SN Nuclearelectrica SA, CE Craiova SA, ENEL Banat, Electrocentrale Bucuresti SA, Enel Distributie Dobrogea, EGL, Electrocentrale Deva SA.
Reporter: Ce si-a propus compania, prin BVC, sa realizeze in acest an?
Octavian Lohan: Pentru acest an, principalele prevederi ale BVC-ului constau in realizarea a 2.623.025 mii lei venituri totale, 2.571.325 mii lei cheltuieli totale, 40.002 mii lei profit net, 2200 salariati, rezultatele obtinute pe primul trimestru fiind bune: 884.210.065 lei cifra de afaceri; 43.636.585 lei profit net, mai mare cu peste 3.636.000 lei fata de cel prevazut in BVC pe intreg anul.
Reporter: Va multumesc.

ARISTICĂ BRÂNZAN

Principalele activitati ale CNTEE Transelectrica SA sunt: conducerea tehnica si operationala a SEN, cu asigurarea stabilitatii si a sigurantei in functionare, precum si a echilibrului productie-consum, conform standardelor de calitate; exploatarea, mentenanta si dezvoltarea activelor proprii, astfel incat compania sa poata asigura accesul la reteaua de transport tuturor participantilor la piata de electricitate si transportul energiei electrice in conditii de siguranta si eficienta pe termen lung; planificarea dezvoltarii durabile a sistemului electroenergetic din Romania si a retelei electrice de transport; administrarea pietei angro de electricitate prin intermediul OPCOM SA; managementul interconexiunilor cu tarile vecine si tranzitul de energie electrica.
In anii anteriori au fost infiintate sase filiale cu regim de societati comerciale si personalitate juridica, la care „Transelectrica” SA Bucuresti este actionar unic: OPCOM SA, SMART SA, TELETRANS SA, ICEMENERG SA, ICEMENERG SERVICE SA, FORMENERG SA, toate cu sediul in Bucuresti.
*  Fonduri pentru statia de la Mintia
„Transelectrica” a informat, ieri, ca a semnat un contract de finantare nerambursabila cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in calitate de Organism Intermediar pentru Energie, in numele si pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, pentru suma de maxim 50.000.000 lei, pentru o perioada de 18 luni. Suma este destinata retehnologizarii Statiei 220/110 kV Mintia.
*  DUPĂ RETROGRADAREA RATINGULUI, Transelectrica spune ca are bani de rate
Transelectrica spune ca are bani pentru plata ratelor la creditele scadente in acest an si o „capacitate solida” sa genereze fluxuri de numerar, dupa ce agentia de evaluare Moody’s a decis miercuri sa coboare ratingul companiei in categoria speculativa.
„Compania are suficiente resurse pentru acoperirea ratelor scadente in anul curent, iar parcursul istoric ireprosabil in executarea serviciului datoriei are la baza o capacitate solida de generare de fluxuri de numerar pozitive din operatiunile de baza”, se arata intr-un comunicat al Transelectrica, citat de Mediafax.
La sfarsitul anului trecut, Transelectrica avea datorii totale de 2,7 miliarde de lei.
In prospectul ofertei publice pentru vanzarea a 15% din actiunile detinute de Ministerul Economiei la Transelectrica, operatiune derulata in luna martie, se arata ca posibilitatile de obtinere a unor credite suplimentare de la institutiile financiare internationale sunt limitate din cauza cerintelor de incadrare a indicatorilor financiari in anumite limite intrucat si-a angajat integral capacitatea de garantare prin cesiune de creante. Astfel, s-ar putea apela la alocatii bugetare sau finantari realizate in baza unor parteneriate public – private.
Moody’s a retrogradat miercuri ratingul Transelectrica cu o treapta, de la Baa3 la Ba1, prima treapta din categoria speculativa, a atribuit companiei ratingul de default Ba1, iar calificativele au fost puse sub supraveghere pentru noi reduceri in asteptarea unui sprijin mai scazut din partea guvernului.
Masura reflecta revizuirea in scadere, de la nivel ridicat la solid a asteptarilor agentiei privind sprijinul potential pe care Transelectrica il poate astepta din partea actionarului majoritar, guvernul roman”, a declarat Richard Miratsky, vepresedinte la Moody’s si analist principal pentru Transelectrica.
Evaluarea in vederea unei posibile noi retrogradari se va concentra pe analizarea lichiditatilor Transelectrica, dependente in mare masura de capacitatea companiei de a atrage finantare externa, pentru planul de investitii, a adaugat Miratsky.
Moody’s anticipeaza un sprijin mai scazut pentru Transelectrica in urma reducerii participatiei statului la companie de la 73,69% la 58,69% (in urma ofertei publice secundare din luna martie – n.r.) si a asteptarilor ca guvernul sa isi restranga in continuare detinerea la un nivel apropiat de 51%, pe termen scurt sau mediu.
Statul a vandut in luna martie un pachet de 15% din titlurile Transelectrica, cu 164,7 milioane lei (37,6 milioane euro).
„Transelectrica subliniaza ca este o companie publica, cu buget propriu, iar diminuarea participatiei statului in capitalul social este parte a acordului Romaniei cu Fondul Monetar International. Nivelurile proiectate ale indicatorilor de risc de credit inclusi in acordurile de imprumut, estimate pe baza unor ipoteze rezonabile privitoare la evolutia principalilor parametri operationali si financiari ai companiei, situeaza Transelectrica in zona sigura”, se mai arata in comunicatul Transelectrica.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here