Bani europeni pentru agricultura ecologica

0
371
daca am probleme de
daca am probleme de
Bani europeni pentru agricultura ecologica
Bani europeni pentru agricultura ecologica

Aradenii interesati de obtinerea ajutorului specific acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica, pot depune cererile de solicitare pana la 29 noiembrie 2013, inclusiv. Ajutorul specific se acorda, prin APIA, pentru exploatatiile din productia vegetala si animaliera, care sunt inregistrate in sistemul de agricultura ecologica si care se afla in perioada de trecere de la agricultura conventionala la agricultura ecologica, numita conversie.

Conditii pentru beneficiari
Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale sau persoane juridice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: *sunt inregistrati in fiecare an pentru care solicita ajutorul specific, in sistemul de agricultura ecologica, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directiile Agricole de Dezvoltare Rurala judetene; *detin un contract incheiat cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de catre MADR; *detin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, in care se mentioneaza statutul exploatatiei in conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numarul de animale, numarul de familii de albine, emis de organismul de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul; *se mentin in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani; *sa respecte normele de ecoconditionalitate care cuprind bunele conditii agricole si de mediu – GAEC si cerintele legale in materie de gestionare – SMR. In cazul beneficiarilor din productia vegetala, suprafata agricola in folosinta trebuie sa fie de cel putin 0,30 ha, ocupata cu culturi anuale, culturi perene sau pasuni si fanete permanente.
Ajutorul specific nu se acorda in cazul repetarii anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie.

O singura cerere
Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singura cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatatie din productia vegetala, fie numai pentru una din speciile din productia animaliera sau numai pentru o exploatatie din apicultura. In cazul in care beneficiarul exploateaza mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judete, cererea va fi depusa la centrul judetean A.P.I.A. pe raza caruia se afla suprafata mai mare pentru exploatatiile din domeniul vegetal. Pentru exploatatiile din domeniul cresterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judetean A.P.I.A. pe raza caruia se afla inregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/II/IF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.
Controlul la fata locului se efectueaza pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, incepand cu data de 6 ianuarie 2014.

Penalitati si sanctiuni
Nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale in conformitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.