Sistem national de gestionare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera in EU-ETS

0
655

Pentru indeplinirea angajamentelor asumate prin Protocolul de la Kyoto, Uniunea Europeana a introdus schema europeana de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera (EU-ETS), un mecanism bazat pe principii comerciale menit sa incurajeze reducerile de emisii de gaze cu efect de sera (GES), intr-o maniera tehnic si economic eficienta.

Schema reduce costurile de atingere a unei tinte specifice pe baza reducerii diferitelor costuri marginale ale participantilor implicati, cu surse de emisii diferite. Economiile sunt relativ mari, in conditiile in care costurile masurilor de reducere difera semnificativ de la o activitate industriala la alta.

EU ETS – primul sistem international de comercializare al emisiilor de CO2 din lume, inregistreaza cca. 11.500 de instalatii mari consumatoare de energie din Uniunea Europeana, care emit aproape jumatate din emisiile de CO2 din Europa; schema include instalatiile de ardere, instalatiile de producere fonta si otel, fabricile de ciment si var, fabricile de ceramica, hartie, sticla si rafinariile de petrol.

Prin intermediul Planurilor Nationale de Alocare (PNA), Statele Membre UE stabilesc  cantitatea totala de certificate de emisii de GES (emisii de CO2) care se acorda la nivel national si la nivel de instalatie EU ETS. Prima perioada de comercializare a fost 2005 – 2007, cea de-a doua este intre 2008 – 2012, iar a treia perioada va incepe din 2013.

In calitate de stat membru al UE, Romania a realizat prin HG nr.780/2006 transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2003/87/EC (EU ETS), care face parte din acquis-ul comunitar de mediu.

In Romania, numarul total de instalatii EU ETS, in care se desfasoara activitatile prevazute in Anexa nr. 1 a HG nr.780/2006, asa cum rezulta din Planul National de Alocare, se prezinta astfel:

–   anul 2007:                       244 instalatii;

–   perioada 2008-2012:       229 instalatii.

Directiva EU ETS stabileste la nivelul statelor membre, cadrul general privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de GES, lasand la latitudinea fiecarui stat membru  dezvoltarea legislatiei subsecvente privitoare la obtinerea autorizatiei privind emisiile de GES, monitorizarea si verificarea emisiilor de CO2 provenite de la activitatile industriale care participa la EU ETS.

In vederea armonizarii si imbunatatirii functionarii EU ETS este necesara cunoasterea procedurilor aplicate de catre fiecare stat membru pentru implementarea si functionarea schemei, astfel incat Comisia Europeana, prin Decizia 2005/ 381/EC – art. 21, solicita fiecarui stat membru transmiterea anuala a unui raport privind aplicarea cerintelor Directivei 2003/87/EC privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES – pana la 30 iunie anul in curs (pentru datele aferente anului anterior).

Raportul, care consta in completarea de catre fiecare stat membru a chestionarului privind implementarea Directivei 2003/87/EC, prevazut in Anexa la Decizia 2006/803/EC, care amendeaza Decizia 2005/381/EC, cuprinde informatii referitoare la:

–   procedura de alocare a certificatelor de emisii de GES;

–   utilizarea unitatilor de reducere a emisiilor (ERU) si a reducerilor de emisii certificate (CER) rezultate din activitatile de proiect;

–   administrarea registrului national;

–   aplicarea cerintelor din Ghidului privind monitorizarea si raportarea emisiilor de GES;

–   desfasurarea activitatii de verificare a rapoartelor privind monitorizarea emisiilor de   GES;

–   aspecte privind conformarea cu cerintele Directivei EU ETS;

–   regimul fiscal al certificatelor de emisii de GES.

Pe baza rapoartelor primite de la statele membre, Comisia intocmeste un raport privind aplicarea cerintelor Directivei EU ETS in Uniunea Europeana, care are ca obiectiv cunoasterea procedurilor aplicate de catre fiecare stat membru pentru implementarea si functionarea schemei, in vederea armonizarii si imbunatatirii functionarii EU ETS.

Pentru indeplinirea cerintelor EU privind raportarea aplicarii Directivei 2003/87/EC, in Romania s-a implementat la nivel central un sistem informatic de gestionare a informatiilor privind implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES (ECO2Nat ), prin intermediul caruia se creeaza la nivel central o baza de date emisii de CO2, necesara pentru indeplinirea cerintelor de monitorizare si raportare a emisiilor de GES (CO2) provenite de la sectoarele, activitatile si instalatiile care intra sub incidenta EU ETS.


Procesul de monitorizare a instalatiilor ETS din Romania se bazeaza pe datele care sunt disponibile la nivelul operatorilor (cuprinse in rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera), care sunt validate anual de catre un organism de verificare acreditat si transmise la Autoritatea Competenta pentru Protectia Mediului pana la 31 martie anul curent (pentru emisiile aferente anului precedent).

Configurarea sistemului informatic de gestionare a informatiilor privind implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES s-a realizat etapizat (prototip si sistem final), in conformitate cu cerintele legislative specifice Romaniei, astfel incat sa reprezinte un instrument util, care sa raspunda cerintelor utilizatorului.

Sistemul informatic de gestionare a informatiilor privind implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES este alcatuit din doua aplicatii:

Aplicatie la nivel local – dedicata operatorilor instalatiilor EU ETS din Romania, care functioneaza ca aplicatie autonoma si permite inregistrarea datelor referitoare la emisiile de CO2 generate de instalatie in perioada de raportare si generarea raportului privind monitorizarea emisiilor de GES;

Aplicatie la nivel central – ECO2Nat – dedicata utilizatorilor de la nivel central (MM si ANPM), care functioneaza ca aplicatie server SQL si inlesneste modul multi acces, si cuprinde  urmatoarele module:

–   Modulul administrativ – permite controlul drepturilor de acces pentru anumite aplicatii incluse in sistemul informatic, pentru anumite functii ale acestor aplicatii si pentru anumiti operatori / instalatii din anumite teritorii specificate. De asemenea aceasta functie permite protectia impotriva modificarii datelor din baza de date si generarea diverselor tipuri de rapoarte administrative.

–   Modulul postal – dedicat inregistrarii tuturor mesajelor electronice dintre ANPM si entitatile din Romania implicate in ETS, (ex: operatori, agentii locale sau regionale, organisme de verificare, etc.). Modulul postal poate fi utilizat de asemenea  si in procesul de organizare a documentelor trimise in interiorul departamentului.

–   Modulul CO2 – permite inregistrarea datelor relevante referitoare la monitorizarea emisiilor de CO2 aferente fiecarei instalatii din Romania inclusa in ETS. De asemenea este prevazuta posibilitatea de inregistrare a datelor referitoare la situatia legala a documentelor ETS, ca de exemplu planurile privind monitorizarea si raportarea emisiilor de GES si rapoartele privind monitorizarea emisiilor de GES verificate, depuse la ANPM.

–   Modulul Raport – permite 3 tipuri de raportari: de nivel (teritorial si nivelurile datei de baze ECO2), de informatii (gama de elemente legata de fiecare nivel), criterii – setul de parametrii privind datele disponibile pentru fiecare nivel specificat. De asemenea sistemul permite si generarea unor rapoarte pre-definite, cu continut fix.

Modul de operare a sistemului informatic de gestionare a informatiilor privind implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES este prezentat in schema de mai jos:

Figura nr.1  Schema sistemului ECO2 Nat

Operatorii instalatiilor ETS introduc datele referitoare la monitorizarea emisiilor CO2 care trebuie inregistrate si sunt utilizate pentru intocmirea raportului privind monitorizarea emisiilor de GES, care este validat de catre un organism de verificare acreditat.

Rapoartele privind monitorizarea emisiilor de GES verificate sunt transmise in format hartie la ANPM, aceste date putand fi transmise si in format electronic, pentru  importarea automata in baza de date la nivel central.

Sistemul informatic pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de GES (CO2) asigura colectarea si prelucrarea datelor de emisii de CO2 provenite de la nivelul instalatiilor EU ETS, intr-un mod unitar si facil, in conformitate cu cerintele legale. Prin implementarea sistemului se reduce timpul necesar colectarii datelor si prelucrarii ulterioare a acestora, in vederea intocmirii diferitelor tipuri de rapoarte interne si rapoarte UE obligatorii (Decizia 2006/803/EC).

 

IRENE SAMOILA,

Expert senior protectia mediului, Divizia Energie&Mediu, SC ISPE SA

Sursa: Infomediu Europa

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.