Planul de actiune pentru viitorul productiei ecologice in Uniunea Europeana

Planul de actiune pentru viitorul productiei ecologice in Uniunea Europeana
Planul de actiune pentru viitorul productiei ecologice in Uniunea Europeana

Ambitia planului de actiune este de a sprijini cresterea sectorului, impreuna cu schimbarile viitoare ale cadrului legislativ, in special prin explorarea un mediu nou si posibilitati pe termen lung pentru solutii la provocarile legate de oferta si de cerere.

1. INTRODUCERE

Productia ecologica este un sistem global de gestiune agricola si de productie alimentara care combina cele mai bune practici de mediu, un nivel inalt de biodiversitate, conservarea resurselor naturale si aplicarea unor standarde inalte privind bunastarea animalelor, precum si o metoda de productie care respecta preferintele anumitor consumatori pentru produse obtinute cu ajutorul unor substante si procese naturale.

Datorita cresterii constante a cererii, piata ecologica din UE s-a dezvoltat semnificativ in ultimii ani (19,7 miliarde de euro, cu o rata de crestere de 9 % in 2011). In paralel, in ultimul deceniu, numarul producatorilor de produse ecologice, precum si suprafata utilizata pentru productia ecologica au crescut intr-un ritm rapid. In fiecare an, in Uniune, 500 000 de hectare de teren agricol sunt convertite la productia ecologica. In perioada 2000-2012, suprafata totala utilizata pentru productia ecologica a crescut cu 6,7 % pe an, in medie, ajungand la aproximativ 9,6 milioane de hectare, adica 5,4 % din suprafata agricola totala utilizata in UE. De asemenea, productia acvicola ecologica creste rapid, in urma introducerii normelor UE in 2009.

Sectorul cuprinde producatorii din sectorul agriculturii si din cel al acvaculturii, precum si furnizorii acestora, producatorii de alimente si distribuitorii care se conformeaza cu totii unor norme stricte.

Provocarea generala cu care se confrunta sectorul ecologic este sa asigure cresterea constanta a aprovizionarii si a cererii, pastrand, in acelasi timp, increderea consumatorilor. Este esential sa se garanteze credibilitatea sistemului si valoarea adaugata intr-o perspectiva pe termen lung.

De asemenea, prezentul plan de actiune ofera o contributie la indeplinirea obiectivelor stabilite in Strategia Europa 2020 si in politica agricola comuna revizuita. Avand in vedere faptul ca protectia mediului este un obiectiv de ansamblu al productiei ecologice, planul de actiune contribuie, de asemenea, la indeplinirea obiectivelor al celui de-al saptelea Program de actiune pentru mediu pentru 2020.

Planul de actiune va duce la formarea mai multor parteneriate si va mobiliza actorii implicati in implementarea acestuia, mai ales statele membre si partile interesate.

 

2. CONTEXT

In 2004, in scopul promovarii si al consolidarii sectorului ecologic Comisia a adoptat primul sau Plan de actiune european pentru o alimentatie si o agricultura ecologice. Majoritatea celor 21 de actiuni ale planului din 2004 au fost realizate, mai ales crearea noului logo al Uniunii Europene pentru productia ecologica (denumit in continuare „logoul ecologic al UE”).

Dupa 2004, Consiliul a revizuit legislatia privind agricultura ecologica in 2007, iar acum Comisia a adoptat o propunere pentru un nou Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007.

Noul plan de actiune pentru viitorul productiei ecologice in Uniunea Europeana abordeaza cateva dintre problemele identificate in timpul analizei evaluarii impactului efectuate in scopul revizuirii politicii UE privind productia ecologica. Analiza s-a bazat pe consultari cuprinzatoare cu o ampla gama de parti interesate. Cetatenii europeni s-au aratat foarte interesati de subiect, participand la o consultare online (ianuarie-aprilie 2013) in cadrul careia s-au primit aproape 45 000 de raspunsuri.

In cadrul consultarii, partile interesate au sugerat Comisiei sa prezinte un nou plan de actiune. Din 2004 si pana in prezent, 15 state membre au elaborat planuri de actiune pentru dezvoltarea agriculturii ecologice la nivel national sau regional.

3. PROVOCARILE DE POLITICA: UN PROGRAM DE ACTIUNE IN DOMENII PRIORITARE SPECIFICE

Prezentul plan de actiune prezinta strategia Comisiei Europene privind productia ecologica, controalele si comertul pentru deceniul urmator. De asemenea, planul de actiune este menit sa contribuie la trecerea fara probleme la noul cadru juridic care urmeaza a fi implementat pana la sfarsitul deceniului.

Sistemul european pentru productia ecologica si controale a fost creat in 1991 pentru o nisa de piata caracterizata de un numar limitat de consumatori si producatori. Evolutiile recente in ceea ce priveste oferta si cererea arata ca a sosit momentul pentru adaptarea si imbunatatirea sistemului Uniunii referitor la alimentele si la agricultura ecologice. Potrivit rezultatelor consultarii publice, consumatorii europeni au exigente mari referitoare la productia agricola ecologica si la normele privind controalele.

O provocare majora este aceea a expansiunii si a reactiei la cerere fara periclitarea increderii consumatorilor in principiile agriculturii ecologice si in calitatea produselor ecologice. In acest sens, prea multe exceptii de la norme, dintre care unele au devenit caduce in contextul schimbarii conditiilor de piata, risca sa submineze integritatea agriculturii ecologice.

Alimentele si agricultura ecologice raspund solicitarilor societatii in ceea ce priveste protectia mediului si calitatea alimentelor, in special privind neutilizarea substantelor chimice de sinteza si a OMG-urilor de-a lungul intregului lant de productie. Cand se cauta modalitati de a raspunde cresterii cererii, trebuie sa se acorde o atentie deosebita normelor complicate care ingreuneaza accesul micilor operatori la sistemul ecologic. Mai mult, armonizarea normelor ecologice trebuie sa tinteasca spre norme ambitioase si stricte, tinand totodata seama de realitatea sectorului productiei.

Un alt element de care trebuie sa se tina cont este presiunea cererii, care determina, de asemenea, cresterea riscului de comportamente frauduloase sau de alte incalcari intentionate. Acestea nu doar dauneaza intereselor consumatorilor si provoaca daune economice care denatureaza concurenta, ci au, de asemenea, un impact negativ asupra reputatiei operatorilor ecologici care se conformeaza normelor.

Produsele importate au un rol important in aprovizionarea cu produse ecologice. In acest sens, normele aferente trebuie sa garanteze dezvoltarea comertului cu produse ecologice, prevenind, in acelasi timp, diluarea principiilor ecologice sau slabirea sistemului de control.

Productia ecologica trebuie sa isi pastreze rolul inovator, influentand productia neecologica gratie normelor sale si tehnicilor aplicate.

Pentru a raspunde provocarilor prezentate mai sus, Comisia a acordat o atentie deosebita sinergiilor posibile intre politicile si instrumentele UE, ideilor inovatoare rezultate din consultari, legaturii cu initiativele de cercetare si nevoii de sporire a increderii si sensibilizarii consumatorilor, precum si comertului cu tarile terte.

Prin urmare, planul de actiune pentru perioada de pana in 2020 se va concentra asupra a trei domenii prioritare. Primul este cresterea competitivitatii producatorilor de produse ecologice din Uniunea Europeana, prin:

 • sporirea gradului de constientizare privind instrumentele UE care vizeaza productia ecologica si a sinergiilor dintre acestea,
 • abordarea lacunelor tehnice ale productiei ecologice, prin cercetare, inovare si diseminarea rezultatelor acestora,
 • cresterea gradului de informare privind sectorul productiei ecologice, precum si privind piata si comertul.

Al doilea domeniu prioritar este consolidarea si sporirea increderii consumatorilor in sistemul european pentru alimentele si agricultura ecologice, precum si a increderii in produsele ecologice importate, mai ales in ceea ce priveste masurile de control.

Al treilea domeniu prioritar este consolidarea dimensiunii externe a sistemului UE privind productia ecologica.

 

4. DEZVOLTAREA SECTORULUI ECOLOGIC EUROPEAN

4.1. Sporirea gradului de constientizare privind instrumentele UE si a sinergiilor dintre acestea

PAC reformata care se aplica incepand din 2014 include masuri de sprijin noi sau revizuite care pot fi aplicate producatorilor de produse ecologice.

In primul rand, PAC recunoaste fermierii ecologici ca „ecologici prin definitie” in sensul schemei de sprijin prin plati directe, deoarece au dreptul de facto la plata de ecologizare.

In plus, noul cadru pentru dezvoltare rurala propune o noua masura specifica pentru sprijinirea agriculturii ecologice, atat pentru conversia la practicile agriculturii ecologice, cat si pentru mentinerea acestora. In programele lor de dezvoltare rurala, statele membre pot lua, de asemenea, in considerare implementarea si utilizarea adecvata a listei ample de masuri care sunt relevante si pentru fermierii sau operatorii ecologici. Acestea includ cooperarea dintre diferitii actori din cadrul lantului alimentar in ceea ce priveste, printre altele, dezvoltarea unor produse, procese, practici si tehnologii inovatoare, sprijinul pentru investitii in active corporale, inclusiv pentru investitii neproductive efectuate doar in scopuri de mediu, sprijinul pentru sistemele de calitate din domeniul produselor agricole sau pentru masurile climatice si de agromediu destinate fermelor ecologice, dar care nu se suprapun cu cerintele impuse agriculturii ecologice.

Tinandu-se seama de analiza situatiei actuale a sectorului agriculturii ecologice si de potentialul pietei intr-un anumit stat membru sau intr-o anumita regiune, se poate obtine o eficienta sporita in utilizarea masurilor de sprijin disponibile in programele de dezvoltare rurala. O astfel de analiza ar trebui sa constituie baza pentru selectarea masurilor de dezvoltare rurala relevante, urmata de o alocare adecvata a resurselor.

De asemenea, productia ecologica poate fi promovata si prin subprograme tematice ale programelor de dezvoltare rurala. Din punctul de vedere al continutului si al finantarii, cel mai relevant subprogram tematic ar fi cel privind biodiversitatea si atenuarea efectelor schimbarilor climatice si adaptarea la acestea. Totusi, intr-o oarecare masura, si alte subprograme tematice, precum cele privind fermele mici si lanturile de aprovizionare scurte, ar putea fi relevante pentru agricultura ecologica.

In plus, obligatia statelor membre de a prevedea o cheltuiala minima de 30 % din totalul contributiei alocate fiecarui program de dezvoltare rurala din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala pentru masuri care abordeaza probleme legate de mediu si clima, inclusiv masuri pentru agricultura ecologica, poate avea un rol puternic pozitiv in incurajarea sprijinului financiar si, in consecinta, in dezvoltarea agriculturii ecologice si in furnizarea de sprijin financiar pentru aceasta.

Ca parte a accentului reinnoit asupra promovarii acvaculturii in cadrul politicii comune in domeniul pescuitului (PCP), Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM) va furniza, de asemenea, sprijin pentru practicile acvicole ecologice.

Comisia recomanda statelor membre sa utilizeze in sprijinul agriculturii ecologice oportunitatile si instrumentele disponibile in noul cadru juridic pentru dezvoltare rurala, in strategia „Cresterea albastra” si in politica comuna in domeniul pescuitului.

Avand in vedere schimbarile recente importante din cadrul PAC, este recomandabila o crestere rapida a gradului de constientizare in randul fermierilor si a actorilor din mediul rural in privinta masurilor de sprijin disponibile pentru agricultura ecologica in instrumentele relevante propuse in cadrul noilor PAC si PCP (actiunile 1 si 2).

Efectele pozitive asupra mediului ale agriculturii ecologice contribuie la indeplinirea obiectivelor Strategiei privind biodiversitatea pentru 2020, ale Comunicarii privind infrastructurile ecologice, ale Strategiei tematice privind solul si la indeplinirea obiectivelor legislatiei din domeniul mediului, precum Directivele privind pasarile si habitatele, Directiva privind nitratii, Directiva-cadru privind apa, Directiva privind plafoanele nationale de emisie.

Actiunea 1: In 2014, Comisia va publica un document de informare destinat fermierilor, prelucratorilor si distribuitorilor din sectorul ecologic, prezentand normele aplicabile productiei, prelucrarii si comertului in sectorul ecologic, inclusiv normele aplicabile conversiei, precum si masurile de sprijin din cadrul PAC.

Actiunea 2: Comisia va include agricultura ecologica printre temele specifice din cadrul viitoarei cereri de propuneri pentru sprijinul acordat pentru masuri de informare destinate fermierilor si producatorilor in legatura cu politica agricola comuna (PAC). Ca parte a orientarilor privind finantarea din FEPAM, vor fi evidentiate si oportunitatile pentru acvacultura ecologica.

 

4.2. Garantarea sensibilizarii privind sistemul ecologic al UE, inclusiv privind logoul ecologic al UE

Actiunile de informare si promovare privind produsele ecologice pot avea un rol important in sporirea oportunitatilor de piata pentru producatorii de produse ecologice. In acest sens, politica europeana referitoare la activitatile de informare si promovare privind produsele agricole pe piata interna si in tarile terte ofera operatorilor posibilitati de finantare pentru campanii menite a creste gradul de sensibilizare in randul consumatorilor in ceea ce priveste principalele caracteristici ale sistemului productiei ecologice, produsele specifice produse in conformitate cu normele UE privind productia ecologica, sistemul UE de control si logoul ecologic al UE (actiunea 3).

Pentru consumatori, prezenta logoului ecologic al UE pe etichetele alimentelor este principalul mijloc de identificare a produselor ecologice. Utilizarea logoului UE creat in 2010 este obligatorie incepand din 2012 pe ambalajele tuturor alimentelor ecologice preambalate produse in UE. In noiembrie 2013, in cele 28 de state membre, 25 % dintre respondenti, in medie, au confirmat cunoasterea logoului ecologic al UE. In paralel cu logoul UE, informatiile privind productia ecologica par a fi bine comunicate consumatorilor in general -69 % dintre consumatorii din UE au afirmat ca au vazut un logo sau o mentiune care indica faptul ca produsul alimentar a fost produs prin metode ecologice. Monitorizareacunostintelor consumatorilor privind logoul ecologic al UE si a increderii consumatorilor in produsele ecologice ar contribui cu informatii fiabile la o mai buna orientare spre domeniile in care sunt necesare imbunatatiri in ceea ce priveste informarea si promovarea pe piata UE si pe pietele tarilor terte (actiunea 4).

Daca, pe termen mediu spre lung, gradul de constientizare in randul consumatorilor privind logoul ecologic al UE nu creste in UE sau in statele membre sau in cazurile in care increderea consumatorilor in sistemul ecologic poate fi considerata periclitata, Comisia ar putea lua in calcul posibilitatea, in contextul noii politici de informare si promovare a produselor agricole europene, de a spori gradul de informare privind sistemul ecologic al UE si logoul ecologic al UE printr-o campanie finantata de UE. De asemenea, pot fi luate in considerare campanii de informare sau de promovare care sa vizeze gradul de sensibilizare si cunoastere al consumatorilor in ceea ce priveste logoul ecologic al UE si/sau caracteristicile principale ale sistemului ecologic al UE in una sau mai multe tari din afara UE. Aceste campanii ar putea fi urmarea unor acorduri sau intelegeri reciproce semnate de UE (de exemplu, cu SUA sau Elvetia) sau a unor initiative de protejare a logoului ecologic al UE desfasurate in unele tari terte.

Informatiile destinate tinerilor consumatori si copiilor pot fi, de asemenea, un instrument important de crestere a gradului de sensibilizare si de sporire a increderii in sistemul productiei ecologice. In acest sens, initiativele nationale din cadrul programului de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli si al programului de distribuire a laptelui in scoli permit sprijinirea activitatilor de informare in scoli privind caracteristicile metodei de productie ecologice, in cadrul aspectului educational al programului. Revizuirea programelor PAC pentru scoli ofera o oportunitate pentru consolidarea legaturii cu productia ecologica prin incurajarea aprovizionarii cu produse ecologice si a integrarii unor teme legate de productia ecologica in masurile educative de sprijin.

Productia ecologica ocupa o pozitie proeminenta printre criteriile UE privind achizitiile publice ecologice pentru serviciile de alimentatie si alimentatie publica, criterii disponibile din 2008 (procentaj minim de alimente care trebuie sa fie produse prin metode ecologice) si care constituie recomandari pentru utilizarea voluntara de catre autoritatile publice in intreaga Europa. Exista potential pentru ca statele membre si achizitorii publici sa aplice si mai mult cerintele privind agricultura ecologica in cadrul achizitiilor publice, in ceea ce priveste serviciile de alimentatie si de alimentatie publica. Comisia va elabora materiale informative specifice pentru a creste gradul de sensibilizare in randul autoritatilor publice in ceea ce priveste posibilitatea includerii mai multor aspecte de sustenabilitate in contractele lor de alimentatie si de alimentatie publica ce includ criterii privind productia ecologica (actiunea 5).

Actiunea 3: Comisia va continua sa creasca gradul de sensibilizare privind posibilitatile pe care le ofera reglementarea referitoare la activitatile de informare si promovare in favoarea produselor agricole pe piata interna si in tarile terte, in special privind obiectivele politicii de promovare si normele si procedurile care trebuie aplicate, prezentand instrumentul publicului interesat de sectorul ecologic, statelor membre (Comitetului permanent pentru agricultura ecologica), partilor interesate (Grupului consultativ privind agricultura ecologica) sau in cadrul unor evenimente specializate in domeniul agriculturii ecologice, precum BioFach.

Actiunea 4: Comisia va efectua:

 • sondaje periodice referitoare la gradul de constientizare in randul consumatorilor privind logoul ecologic al UE.

 • un sondaj specific referitor la gradul de constientizare si de intelegere de catre consumatori a sistemului UE privind agricultura ecologica si la increderea consumatorilor in acest sistem.

Actiunea 5: Pana la sfarsitul anului 2015, Comisia isi va revizui criteriile privind achizitiile publice ecologice pentru serviciile de alimentatie si alimentatie publica si va elabora materiale de informare specifice care ar exemplifica utilizarea in achizitiile publice a cerintelor privind agricultura ecologica.

 

4.3. Cercetarea si inovarea ca instrumente pentru depasirea provocarilor generate de normele ecologice.

4.3.1. Domeniul de aplicare

Productia ecologica a devenit un sistem agricol foarte specializat, care necesita educatie profesionala, cunostinte si tehnologii specifice. Exista mai multe provocari in ceea ce priveste productia de produse vegetale si animaliere in cadrul sistemelor gestionate prin metode ecologice, de exemplu din cauza disponibilitatii reduse a unor factori de productie in forma ecologica. Exista constrangeri majore legate de hrana animalelor, mai exact de aprovizionarea cu proteine si cu micronutrienti, precum si de disponibilitatea semintelor ecologice. Obstacolele respective ar trebui abordate si depasite, mai ales avand in vedere posibila eliminare treptata a anumitor exceptii si derogari actuale de la norme.

In plus fata de provocarile respective, Comisia sugereaza sa se acorde si mai multa atentie unor aspecte concrete legate de dezvoltarea sectorului, precum: a) metode inovatoare pentru gestionarea daunatorilor, a bolilor si a buruienilor; b) o alternativa la produsele din cupru pentru protectia ecologica a plantelor; c) reducerea consumului de energie al serelor; d) imbunatatirea fertilitatii solului; e) imbunatatirea utilizarii energiei; f) coexistenta agriculturii ecologice cu agricultura neecologica; g) ingrediente si tehnici compatibile cu prelucrarea alimentelor ecologice. Al treilea raport de prognoza al Comitetului permanent privind cercetarea agricola (SCAR) identifica, de asemenea, domenii de cercetare relevante.

Disponibilitatea hranei proteice ecologice pentru animale a fost analizata de mai multe proiecte de cercetare privind agricultura ecologica si agricultura cu factori de productie limitati, finantate de UE. Totusi, cercetarea privind culturile proteice a ramas limitata, in comparatie cu alte sectoare de productie, rezultatul fiind ca productiile culturilor proteice au ramas in urma cererii in ultimele decenii. Noi investitii in cercetarea privind productia de culturi proteice ar putea contribui la reducerea diferentei din nou, ducand la o stabilitate sporita a productiei si la o calitate mai buna a produselor (continut de proteine, digestibilitate etc.), astfel incat culturile proteice sa devina mai profitabile pentru fermieri si pentru intregul lant de aprovizionare.

De asemenea, cercetarea ar putea duce la imbunatatiri in ceea ce priveste hrana pentru animale, eficienta hranei pentru animale, ameliorarea si cresterea animalelor in cadrul productiei ecologice, daca se concentreaza asupra sustenabilitatii sporite, a eficientei utilizarii resurselor, inclusiv asupra protectiei apei si a solului, asupra biodiversitatii, precum si asupra atenuarii schimbarilor climatice si a adaptarii la acestea.

De asemenea, disponibilitatea semintelor ecologice, a materialului de reproducere si a puietului, precum si a materialului de insamantare a molustelor bivalve este o provocare economica si tehnica pentru producatorii de produse ecologice. Desi situatia pare a se fi imbunatatit usor in ceea ce priveste semintele ecologice, sunt utilizate in mod semnificativ exceptiile care permit utilizarea semintelor conventionale netratate. Este important sa se ofere producatorilor mai multe informatii privind disponibilitatea semintelor ecologice in intreaga UE, cu ajutorul unei baze de date pentru seminte la nivel european.

Comisia recomanda partilor interesate in cauza sa instituie o baza de date la nivel european privind disponibilitatea semintelor ecologice. Comisia incurajeaza partile interesate – in special in cadrul Consiliului consultativ pentru acvacultura – sa analizeze oportunitatea unor initiative similare in legatura cu disponibilitatea de puiet de peste ecologic si de material ecologic de insamantare a crustaceelor bivalve.

Pentru completarea acestei abordari, este necesar, de asemenea, sa se limiteze in mod strict utilizarea derogarilor de la principiul utilizarii obligatorii a semintelor ecologice. Este, de asemenea, necesar sa se intensifice cercetarea privind tehnicile de ameliorare, prin studierea, de asemenea, a posibilitatii de a se utiliza populatii locale si specii semi-domesticite pentru productia de seminte ecologice, asigurandu-se in acelasi timp compatibilitatea acestora cu principiile si obiectivele agriculturii ecologice. Producatorii din sectorul acvaculturii ecologice afirma ca disponibilitatea puietului ecologic si a materialului ecologic de insamantare a molustelor bivalve reprezinta, in continuare, un factor care limiteaza cresterea sectorului.

4.3.2. Instrumente

Programul-cadru pentru cercetare si inovare al UE – Orizont 2020 poate genera solutii si instrumente pentru o si mai mare imbunatatire a performantei si a asimilarii rezultatelor cercetarii. Orizont 2020 include diverse mecanisme pentru a promova cercetarea si inovarea, demonstrarea, coordonarea, crearea de retele si formarea, precum si pentru sprijinirea infrastructurilor si a inovatiilor, de exemplu in IMM-uri.

Participarea sectorului agriculturii ecologice la parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea si durabilitatea agriculturii (PEI) va fi esentiala pentru stimularea inovarii si pentru imbunatatirea cooperarii dintre lumea stiintei, cea a agriculturii, cea a consilierii agricole si cea a industriei, atat la nivel regional si national, cat si la nivel european.

Pentru a face fata provocarilor viitoare, este necesara o implicare mai puternica a fermierilor in identificarea nevoilor in materie de cercetare si inovare (actiunea 6). In cadrul PEI pot fi utilizate mai multe formate pentru explorarea aspectelor specifice care sunt relevante pentru agricultura ecologica si care ar stimula implicarea activa a fermierilor. Cand stabilesc prioritatile in materie de inovare in contextul programelor de dezvoltare rurala, statele membre ar trebui sa ia in considerare, printre altele, posibilitatea eliminarii derogarilor. Cand stabilesc prioritatile respective, statele membre pot creste gradul de sensibilizare in randul fermierilor si al cercetatorilor si pot facilita instituirea unor grupuri operationale dedicatetemelor respective. In perioada 2000-2012, 49 de proiecte de cercetare finantate de UE pe tema agriculturii cu consum redus de factori de productie si a agriculturii ecologice au consolidat capacitatea de cercetare si inovare a sectorului ecologic. Consolidarea transpunerii in practica efectiva a cunostintelor dobandite prin cercetare, in special in ceea ce priveste metodele de productie, ar spori eficienta rezultatelor cercetarii si ar imbunatati performanta sectorului. Anumite masuri ar trebui incurajate sa utilizeze cunostintele existente, dobandite prin cercetare si practica, pentru a testa solutii potentiale si pentru a le transpune in practica.

Platforma tehnologica pentru alimente ecologice si cercetare in agricultura (TP Organics) si-ar indeplini rolul si prin contributia la o agenda strategica de cercetare si inovare.

Exista potential pentru o imbunatatire suplimentara a coordonarii activitatilor de finantare a cercetarii pentru sectorul ecologic in intreaga Uniune Europeana. Orizont 2020 prevede sprijin pentru retelele de organisme de finantare nationale pentru ca aceste retele sa participe la cereri comune de propuneri. Vor fi promovate in mod activ posibilitatile de utilizare mai intensa a instrumentelor ERA-Net si/sau de programare in comun, fiind astfel incurajate colaborarile deja existente, de exemplu ERA-Net CORE-Organic Plus.

In contextul Orizont 2020, programele de lucru vor trebui sa tina seama de provocarile respective si de invatamintele dobandite in ceea ce priveste identificarea de catre fermieri a nevoilor in materie de cercetare, schimbul de rezultate ale cercetarilor, inclusiv din alte sectoare de productie, si consolidarea coordonarii proiectelor de cercetare europene (actiunea 7).

Actiunea 6: In 2015, Comisia va organiza o conferinta pentru a identifica prioritatile producatorilor in materie de cercetare si inovare, in raport cu provocarile care ar putea rezulta din viitoarele norme privind productia ecologica.

Actiunea 7: In formatele relevante Orizont 2020, Comisia va tine cont de:

 • nevoia de consolidare a cercetarii, a schimbului de rezultate si a asimilarii acestora, prin masuri specifice precum actiunile de cercetare si inovare, retelele tematice si alte tipuri de „actiuni de cooperare si sprijin”, care abordeaza sinergiile dintre rezultatele cercetarii in alte sectoare de productie, pe de o parte, si cercetarea privind productia conventionala si cea ecologica, pe de alta parte.

 • sprijinirea ERA-Net sau a altor tipuri de instrumente, pentru a imbunatati coordonarea cercetarii intre organismele din UE care finanteaza cercetarea, in vederea prezentarii unor cereri de propuneri comune in domeniul cercetarii.

4.4. Monitorizare si evaluare

Disponibilitatea datelor statistice este esentiala pentru elaborarea, monitorizarea si evaluarea punerii in aplicare a politicii Uniunii privind productia ecologica, in special in ceea ce priveste cunoasterea sectorului de productie, a preturilor de-a lungul lantului de aprovizionare cu alimente ecologice, a comertului a preferintelor consumatorilor si a canalelor de comercializare specifice. Comisia Europeana finanteaza proiectul de cercetare „Retea de date pentru o mai buna informare privind piata ecologica europeana – Reteaua datelor privind sectorul ecologic” (Data network for better European organic market information – Organic data network), care vizeaza sporirea transparentei pietei europene a alimentelor ecologiceprintr-o mai buna disponibilitate a cunostintelor despre piata acestui sector. Eforturile suplimentare de culegere, analizare si diseminare a datelor existente vor spori transparenta si increderea in sectorul ecologic.

In vederea unei mai bune evaluari a eficientei si a eficacitatii punerii in aplicare a legislatiei UE, este necesara, de asemenea, imbunatatirea cunostintelor referitoare la modul in care este distribuita valoarea adaugata de-a lungul lantului si la masura in care aceasta distributie este in beneficiul producatorilor agricoli (actiunea 9). Atractivitatea sectorului productiei ecologice pentru exploatatiile mici si pentru microintreprinderi, in special in ceea ce priveste obstacolele si atractivitatea aderarii la sistemul productiei ecologice, este, de asemenea, un element important legat de punerea in aplicare a noii PAC.

In 2020 va fi efectuata o trecere in revista a progreselor planului de actiune.

 

Actiunea 8: Comisia va publica rapoarte regulate privind productia ecologica din UE, continand mai ales informatii privind suprafetele, exploatatiile implicate in productia ecologica si principalele sectoare de productie.

Actiunea 9: Comisia:

 • va analiza distributia valorii adaugate de-a lungul lantului de aprovizionare cu alimente;
 • va analiza obstacolele din calea intrarii in sectorul ecologic, cu ajutorul unui sondaj privind atractivitatea sistemului ecologic, in special pentru fermele mici si pentru intreprinderile mici si mijlocii din sectorul productiei de alimente.

5. ASIGURAREA INCREDERII CONSUMATORILOR IN SISTEMUL UE DE PRODUCTIE ECOLOGICA

Riscul de pierdere a increderii consumatorilor este una dintre marile provocari cu care se confrunta sectorul ecologic.

In urma adoptarii noului cadru de acreditare si de supraveghere a pietei in Uniunea Europeana, acreditarea a devenit instrumentul cheie pentru demonstrarea competentei tehnice a organismelor de evaluare a conformitatii, de exemplu a organismelor de control din sectorul ecologic. In prezent, in UE acreditarea se efectueaza de catre un singur organism national de acreditare care actioneaza in calitate de autoritate publica.

In cadrul Cooperarii europene pentru acreditare a fost instituit un grup operativ care sa se ocupe in mod specific cu chestiunile legate de acreditarea organismelor de control care functioneaza in sectorul ecologic. Activitatea acestui grup, desfasurata in stransa cooperare cu Comisia, a dus la adoptarea unui document obligatoriu pentru organismele de acreditare nationale care isi desfasoara activitatea in acest domeniu, document aplicabil din ianuarie

2014.

In paralel, in 2012 si 2013, prin intermediul Oficiului Alimentar si Veterinar (OAV), Comisia a efectuat 10 audituri in statele membre si 4 audituri in tari terte, in ceea ce priveste sistemul de control al productiei ecologice. Avand in vedere constatarile, astfel cum sunt descrise in

rapoartele OAV, par a fi necesare o coordonare si o cooperare mai stranse intre autoritatile competente si organismele nationale de acreditare (actiunea 10), in scopul unei supravegheri mai eficace si mai eficiente a organismelor de control din UE.

In ceea ce priveste importurile, pare, de asemenea, necesar sa se faciliteze transmiterea certificatelor de import ecologice, precum si sa existe mai multe informatii privind utilizarea acestuia in randul operatorilor si al autoritatilor vamale ale statelor membre, in special prin TARIC, Tariful Comunitar Integrat online (actiunea 11).

De asemenea, este necesar sa se reduca si sa se simplifice sarcina administrativa si sa creasca trasabilitatea marfurilor ecologice, prin utilizarea unui sistem de certificare electronic (actiunea 12).

Comportamentele frauduloase si incalcarile intentionate sunt unul dintre principalii factori care pot afecta increderea consumatorilor. UE va sprijini statele membre si alti actori din cadrul lantului alimentar sa identifice actiuni de prevenire si abordare a incalcarilor respective (actiunea 13).

Actiunea 10: Comisia va incuraja statele membre sa exploreze sinergii intre activitatile organismelor de acreditare si cele ale autoritatilor competente, precum si posibilitati de simplificare a activitatilor respective.

Comisia va elabora orientari suplimentare in 2016. Comisia va stabili legaturi, dupa caz, cu organismele de acreditare responsabile cu supravegherea organismelor de control din tarile

terte.

Actiunea 11: Comisia va propune Comitetului TARIC sa integreze cerintele legislative privind productia ecologica in baza de date TARIC.

Actiunea 12: Comisia va dezvolta:

 • un sistem de certificare electronica pentru import, ca modul integrat in sistemul TRACES (viitorul sistem de gestionare a informatiilor pentru controalele oficiale – IMSOC), pana in 2015;
 • abordare pentru certificarea electronica pentru piata interna, de integrat in viitorul sistem de gestionare a informatiilor pentru controalele oficiale (IMSOC).

Actiunea 13: Comisia va sprijini statele membre la elaborarea si la punerea in aplicare a unei politici de prevenire a fraudelor in sectorul ecologic, prin:

 • atelier(e) specializat(e) pentru schimburile de invataminte dobandite si de bune practici si
 • elaborarea unui compendiu/registru de cazuri.

 

 

6. CONSOLIDAREA DIMENSIUNII EXTERNE A PRODUCTIEI ECOLOGICE AUE

UE are un rol important in comertul cu alimente, in special in ceea ce priveste produsele de inalta calitate. Cu importuri si exporturi anuale combinate in valoare de 196 miliarde EUR (date medii pentru perioada 2010-2012), UE este principalul partener comercial din lume in sectorul produselor agricole. Punctul forte al UE in ceea ce priveste exportul este reprezentat de produsele finale care sunt gata pentru consum, atat cele prelucrate, cat si cele neprelucrate, UE inregistrand in acest segment o balanta comerciala neta de 6,7 miliarde EUR (medie in perioada 2010-2012). Aceste produse includ vinurile, bauturile spirtoase, branzeturile si carnurile prelucrate care produc o valoare adaugata semnificativa in cadrul lantului.

Garantarea faptului ca producatorii de produse ecologice din UE urmeaza tendinta industriei alimentare europene, dezvoltandu-si pe deplin potentialul, va fi benefic pentru producatorii

din UE.

Pe langa sporirea schimburilor comerciale, sistemul UE privind productia ecologica trebuie sa garanteze ca produsele importate respecta cu definitia stricta a UE referitoare la alimentele si agricultura ecologice. In plus, este tot mai necesar sa li se garanteze consumatorilor integritatea sistemului de control din tarile terte in ceea ce priveste utilizarea etichetarii ecologice si a logoului ecologic.

Tarile in curs de dezvoltare sunt importante ca origine a importurilor de produse ecologice in UE. Se va acorda o atentie deosebita impactului punerii in aplicare a noilor norme privind controalele si productia, pentru a se asigura continuitatea, fara probleme, a importurilor din tarile in curs de dezvoltare (actiunea 14).

Unele dintre acordurile de echivalenta incheiate de UE cu alte piete ecologice importante ale lumii prevad conditii de reciprocitate pentru producatorii din UE, desi domeniul de aplicare al acordurilor variaza intr-o oarecare masura. Doar acordul dintre UE si SUA prevede o cooperare in ceea ce priveste reglementarile si standardele in domeniul productiei ecologice. In incercarea de a extinde acordurile cu celelalte piete ecologice importante in vederea includerii unei astfel de cooperari privind reglementarile si standardele, Comisia va depune eforturi in vederea realizarii unei convergente mai stranse intre standardele ecologice ale acestor piete. In acest sens, Comisia va explora posibilitatea realizarii unui acord multilateral intre principalele piete ecologice (actiunea 15). Un astfel de acord multilateral sprijinit de cooperare in materie de reglementare ar putea genera sinergii in cadrul sistemului de supraveghere si control, facilitand mult productia ecologica orientata spre export atat in principalele tari producatoare de produse ecologice, cat si in tarile in curs de dezvoltare.

Desi nu sunt disponibile informatii detaliate privind volumele si valorile fluxurilor comerciale cu produse ecologice, este importanta o cunoastere mai buna a comertului, de exemplu pentru a se identifica piete existente si potentiale pentru produsele din UE si pentru ca actiunile externe sa fie concentrate asupra principalilor parteneri comerciali ai UE (actiunea 16).

Codex Alimentarius [instituit de FAO si OMS, 185 de tari membre si o organizatie membra (UE)] stabileste standarde utilizate ca referinta in comertul international, inclusiv in comertul cu produse ecologice. Date fiind dezvoltarea comertului la nivel mondial si riscul unor standarde nationale divergente, in special in cazul sectoarelor emergente, pare necesara continuarea activitatii de actualizare si completare a standardului Codex existent (actiunea 17).

Protejarea noului logo ecologic al UE se realizeaza prin inregistrarea acestuia ca marca colectiva la Oficiul European pentru Armonizare in cadrul Pietei Interne si intr-un numar limitat de tari din vecinatate, precum Elvetia si Norvegia. Pentru a se garanta faptul ca logoul ecologic al UE nu este utilizat in mod necorespunzator in tarile terte, ar trebui efectuata inregistrarea marcii, tinandu-se seama de potentialul de piata si de riscul de utilizare necorespunzatoare ale logoului ecologic al UE (actiunea 18).

Actiunea 14: Comisia va continua sa sprijine si sa coopereze cu partenerii comerciali din tarile in curs de dezvoltare in cadrul politicii UE privind dezvoltarea. Analizarea oportunitatii de a desfasura consultari cu parti interesate si cu reprezentanti ai tarilor in curs de dezvoltare care exporta spre UE, pentru a se asigura conformitatea schimburilor comerciale cu legislatia UE.

Actiunea 15: Comisia va evalua oportunitatea unei convergente sporite a standardelor in randul principalilor parteneri din sectorul ecologic si va explora posibilitatea unui acord multilateral.

Actiunea 16: Comisia va explora diferite posibilitati de culegere si analizare a datelor statistice privind volumul si valoarea comertului cu tarile terte, in scopul unei mai bune cunoasteri a pietelor potentiale pentru sectorul ecologic al UE. Ar trebui sa se acorde o atentie deosebita tarilor in curs de dezvoltare, ca furnizori actuali si cu potential de crestere ai pietelor

UE.

Actiunea 17: In ceea ce priveste Codex Alimentarius, Comisia va sprijini elaborarea unor norme privind acvacultura si va explora fezabilitatea lansarii lucrarilor referitoare la normele privind vinul ecologic.

Actiunea 18: Comisia va spori protectia logoului ecologic al UE in tarile terte, prin inregistrarea logoului ca marca colectiva si/sau prin acorduri bilaterale.
Comisia Europeana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *