Coalitia de mediu: Dezvoltare durabila si Protectia mediului

Coalitia de mediu: Dezvoltare durabila si Protectia mediului

Degradarea accelerata a capitalului natural din Romania sub presiunea dezvoltarii economice, in special in conditiile actualei crize economico-financiare, creeaza nenumarate probleme de mediu in majoritatea domeniilor: arii protejate, exploatarea resurselor (minerit, cariere), managementul deseurilor, eficienta energetica si energie regenerabila, protectia zonei costiere, energia nucleara si deseurile radioactive, poluarea apei si amenajarile hidrotehnice, spatii verzi urbane, turism, agricultura (organisme modificate genetic, neaplicarea masurilor de agro-mediu, seminte traditionale), calitatea aerului.

Romania persista in cheltuirea banilor publici pentru proiecte devastatoare pentru mediu cu rezultate pe termen scurt ce vizeaza exclusiv interesul economic. Conceptul de “dezvoltare durabila” nu este inteles de decidenti, cu atat mai putin asumat. Dezvoltarea se traduce de cele mai multe ori in „dezvoltare cu orice pret”, agresiva si rapace, fara a tine cont de principiile dezvoltarii durabile.

Autoritatile Romaniei promoveaza prioritatile de dezvoltare durabila doar declarativ, in conditiile in care legislatia existenta nu este aplicata si nenumarate strategii si planuri de actiune nu se materializeaza in actiuni concrete.

Institutiile de mediu din Romania au fost constant slabite (reducerea fondurilor si a personalului cu expertiza, subordonarea institutiilor independente), ceea ce cauzeaza un interes scazut pentru viziunea de ansamblu asupra dezvoltarii durabile si capacitate redusa de a o transpune in practica.

Pastrand aparentele respectarii legislatiei, autoritatile mimeaza consultarea publicului in procesul de luare a deciziei cu impact asupra mediului, iar in ultimii ani s-a ingreunat accesul publicului la informatia de mediu. Accesul la justitie in cazurile de incalcare a legislatiei de mediu este practic inexistent si in tot acest proces, ONG-urile sunt trecute cu vederea, minimizandu-se reprezentativitatea sectorului.

In acest context, organizatiile neguvernamentale de mediu solicita:

 

  • declararea protectiei mediului natural drept prioritate nationala;
  • includerea criteriilor de mediu in procesul decizional central si local, impunerea aplicarii standardelor de mediu in toate domeniile de activitate si alocarea de resurse pentru alinierea Romaniei la standardele de mediu ale Uniunii Europene;
  • reformarea institutiilor cu responsabilitati in protectia mediului, incepand cu Ministerul Mediului si Padurilor, impreuna cu toate structurile din subordonare si coordonare, precum si a celor care prin deciziile lor au un impact major asupra mediului (ex. Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Transporturilor etc).

 

si propun urmatoarele directii de actiune:

Aspecte sectoriale ce necesita imbunatatiri

LEGISLATIE SI INSTITUTII DE MEDIU

Probleme: Cu toate promisiunile din Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, si cu tot controlul exercitat de aceasta, legislatia referitoare la mediu inca are goluri importante, care fac posibil ca masurile sa fie ineficiente, sau foarte adesea chiar in conditiile in care legislatia exista, aceasta nu este suficient de bine aplicata sau este interpretata, iar sanctiunile se aplica doar in mod discretionar. De asemenea, contrar Tratatului, unele institutii la care ne-am angajat s-au infiintat doar formal (Agentia Nationala pentru Ariile Naturale Protejate), iar altele sunt puternic politizate (Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Garda Nationala de Mediu etc.), deciziile lor fiind luate nu in favoarea mediului, ci de cele mai multe ori in favoarea intereselor economice sau de partid.

 

Actiune propusaComentariiPredict.
Depolitizarea urgenta a institutiilor cu atributiuni in domeniul mediului.Numirea si angajarea personalului pe criterii corecte de competenta si de respect pentru un mediu sanatos;

Impact: management mai bun al mediului, prin decizii bazate stiintific, nu politic.

imediat
Infiintarea sau re-infiintarea in cadrul fiecarei autoritati centrale a unui departament de protectia mediului; iar la nivelul autoritatilor locale existenta cel putin a unui functionar cu atributii in domeniul protejarii mediului.Atributiile tot mai crescute cu privire la protectia mediului necesita masuri urgente de crestere a capacitatii institutionale in cel mai scurt timp;

Impact: reducerea problemelor de mediu, prin cresterea vitezei de luare a deciziilor.

imediat
Realizarea planurilor de actiune pentru punerea in aplicare a fiecarei strategii de mediu sau cu implicatii asupra mediului.Trecerea la implementarea acestor planuri cu termene clare si responsabili si penalitati stabilite.imediat
Angajarea responsabilitatii tuturor actorilor implicati in deciziile de mediu.Sanctionarea drastica a firmelor si persoanelor autorizate sa faca studii de impact asupra mediului despre care s-a dovedit ca avantajeaza investitorii in detrimentul protectiei mediului, precum si a autoritatilor responsabile care avizeaza astfel de proiecte.1 an
Folosirea eficienta si in scopuri reale de protectie a mediului a Fondului pentru Mediu.Transparentizarea institutiei.

Renuntarea la practica de a aloca fondurile direct prin hotarare de ministru (fara consultarea Comitetului de Avizare).

Intarirea sistemului de monitorizare a utilizarii fondurilor.

imediat

 

Aceste masuri vor avea impact la nivelul implementarii eficiente a legislatiei, cresterii capacitatii institutiilor in ceea ce priveste protejarea mediului, control mai eficient in aria protectiei mediului.

PROTECTIA CAPITALULUI NATURAL

Paduri

Problema: exploatarea padurilor din Romania se face intr-un mod nesustenabil, fapt ce a condus la reducerea suprafetelor de padure de la 34% la 26% din suprafata tarii in ultimii 20 de ani.

 

Actiune propusaComentarii – inclusiv impactul propusPredict.
Imbunatatirea legislatiei in domeniul silvic.Elaborarea unui nou Cod Silvic, cu consultarea permanenta a ONG-urilor, a unei noi strategii pentru silvicultura (cea veche a expirat in 2010) si a unui program national de reimpadurire a terenurilor forestiere neregenerate, in care protectia mediului sa prevaleze asupra considerentelor de exploatare ar conduce la un mai bun management in sector.1-2 ani
Abordare integrata a gestiunii padurilor.Evaluarea reala a impactului de mediu al programelor de dezvoltare guvernamentale (ex. schi in Romania) sau private si incetarea celor care aduc prejudicii mediului, si padurilor in special;

Administrarea responsabila a ariilor protejate, astfel incat interesul primordial sa fie cel de protectie a padurii si nu cel comercial;

Programe nationale de protectie si conservare a padurii.

1- 3 ani

 

 

Cresterea transparentei in domeniul silvic.Transparentizarea situatiilor cu privire la autorizatiile de taieri emise si a declararii de noi zone impadurite, pentru o buna verificare in teren;

Intocmirea unui cadastru forestier corect care sa stea la baza Strategiei Nationale.

1-3 ani
Intarirea controlului in silvicultura.Intarirea controalelor realizate la gatere, cat si la documentatia necesara comercializarii lemnului;

Aplicarea de masuri corective acolo unde este cazul.

1 an
Inasprirea sanctiunilor pentru delictele silvice.Interzicerea derogarilor in privinta vanatorii, atat ca numar de specii si animale, cat si ca perioade de timp.2 ani

 

Apa

Problema: In ultima vreme asistam la degradarea galopanta a calitatii apelor de suprafata si subterane. Principalele cauze care au dus la aceasta situatie sunt: deversarile, lipsa statiilor de epurare, poluarea cu deseuri menajere si industriale, canalizarea raurilor de munte in vederea constructiei de microhidrocentrale, taieri la ras intensive si defrisari masive pe versanti, indiguiri, distrugerea malurilor raurilor prin lucrari de structura: betonari, dragari, extrageri de balast.

 

Actiune propusaComentarii – inclusiv impactul propusPredict.
Extinderea retelei de canalizare la intreg perimetrul construit.O modalitate eficienta de a intensifica realizarea acestei masuri este utilizarea fondurilor europene, Axa 1, Pos Mediu – Sector apa uzata, precum si utilizarea responsabila a banilor din Fondul pentru Mediu.1- 5 ani.
Imbunatatirea starii sau a potentialului ecologic al tuturor corpurilor de apa.Indeplinirea obligatiilor prevazute in Directiva Cadru Apa, ce prevede atingerea unui stari bune a tuturor apelor din regim natural pana in anul 2015.3 ani
Oprirea de urgenta a tuturor lucrarilor de construire a microhidrocentralelor de pe raurile din Muntii Carpati si evaluarea independenta a impactului acestora asupra ecosistemelor naturale.Avand in vedere ca se pregatesc sute de astfel de investitii, o evaluare independenta a impactului lor asupra ecosistemelor, cat mai urgenta, se impune. Reevaluarea pe baza acestor informatii a avizelor noi date pentru astfel de investitii.1 an
Protectia luncilor naturale existente si refacerea celor transformate in terenuri agricole neproductive in special in zonele cu risc ridicat la inundatii.Includerea in Strategia Nationala de Management a Riscului la Inundatii a unei Strategii Nationale de Renaturare care sa includa termene stricte de redare catre natura a zonelor umede transformate in zone agricole indiguite.1 an.

 

Biodiversitate

Problema: parcurile nationale si naturale, rezervatiile naturale si stiintifice si alte categorii de arii naturale protejate – si implicit speciile protejate si habitatele lor – sunt supuse presiunilor de toate felurile (infrastructuri turistice si de comunicatii, exploatari forestiere masive, revenirea agriculturii intensive, culturile de organisme modificate genetic etc.), ceea ce rezulta in reducerea si fragmentarea habitatelor, aparitia unor specii invazive, amenintarea unor specii cu extinctia.

 

Actiune propusaComentarii – inclusiv impactul propusPredict.
Reinfiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Protejate (ANAP), functionalizarea ei si asigurarea unei finantari corespunzatoare a Agentiei.Tara cu cel mai mare potential natural din Europa, nu are o institutie care sa gestioneze acest potential. ANAP ar putea asigura o mai buna coordonare a gestionarii ariilor protejate din Romania si dezvolta o strategie nationala de conservare, dezvoltare si exploatare durabila a resurselor naturale, menita sa protejeze si sa puna in valoare intr-un mod sustenabil biodiversitatea Romaniei. 

1 an

 

Delta Dunarii

Problema: degradarea ecosistemelor deltaice pe fondul lipsei de strategie cu privire la managementul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, lipsa solutiilor pentru dezvoltarea durabila a comunitatilor deltaice.

 

Actiunea propusaComentarii – inclusiv impactul propusPredict.
Plan de management eficient in vederea conservarii biodiversitatii si reconstructiei zonelor afectate din cadrul Rezervatiei.Documentul va contine liniile directoare de actiune pentru organizarea actiunilor de conservare a speciilor din Delta Dunarii.1 ani
Sprijinirea eficienta a comunitatilor din Delta Dunarii.Acest lucru poate conduce pe termen mediu si lung la cresterea nivelului de trai in Rezervatie, fapt care micsoreaza presiunea care exista acum pe resursele naturale ale acesteia.1- 5 ani

 

PROTECTIA MEDIULUI TRANSFORMAT ANTROPIC

Problema: Reducerea spatiilor verzi in favoarea proiectelor imobiliare si de infrastructura rutiera, lipsa „spatiilor publice”, traficul auto excesiv, nerespectarea standardelor de igiena si salubrizare in constructii, lipsa tehnologiilor verzi corespunzatoare fabricilor si CET-urilor si lipsa sistemelor integrate de gestiune a deseurilor, poluarea fonica si olfactiva sunt principalele probleme cu care se confrunta orasele si aglomerarile urbane din Romania.

 

Actiune propusaComentarii – inclusiv impactul propusPredict.
Respectarea unui raport intre suprafata construita si cea verde din orase (minimum 26mp/capita).Interzicerea constructiilor pe spatii verzi, realizarea registrelor verzi ale oraselor si cresterea suprafetelor de spatiu verde la sol in zonele deficitare si in cele de dezvoltare urbana. 

1 – 5 ani

Promovarea unor sisteme eficiente de colectare, sortare si procesare a deseurilor si a solutiilor de depozitare.Profesionalizarea institutiilor in vederea atragerii fondurilor europene pentru implementarea sistemelor integrate de gestiune a deseurilor.2 ani
Dezvoltarea unor programe guvernamentale pentru educarea populatiei si agentilor economici, cu accent pe prevenirea producerii deseurilor.Cresterea cantitatilor de deseuri colectate selectiv si intrate in circuite de reciclare la minimum 5%.3 ani
Reducerea sub limita maxima admisa pentru sanatatea umana recomandata de CE si OMS a cantitatilor de pulberi in suspensie si a noxelor emise de autovehicule in aglomerarile urbane.Impunerea unor restrictii ale autovehiculelor in zonele centrale ale oraselor. Eliminarea din intravilan a traficului rutier de tranzit. Realizarea de perdele forestiere. Cresterea suprafetelor verzi reale, nu doar raportate. Evaluarea si monitorizarea surselor de poluare locala. Sanctionarea celor care nu respecta legislatia.

Monitorizarea modului in care sa cheltuie banii AFM in programele de „imbunatatire a spatiilor verzi”.

1-3 ani
Imbunatatirea legislatiei referitoare la poluarea fonica si olfactiva.Stabilirea unor norme legale si masurabile si a unor modalitati eficiente de estimare.

Sanctionarea reala a celor care polueaza fonic si olfactiv (stabilirea unor mecanisme functionale).

1 an
Imbunatatirea normelor in constructii si a unor mecanisme care sa le faca functionale.Armonizarea legislatiei contradictorii in domeniu. Stabilirea mult mai clara a responsabilitatilor. Stabilirea unor norme in intocmirea de PUG si PUZ care sa limiteze excesele.

Interzicerea derogarilor de la PUG.

1 an
Implementarea in practica a Conventiei Europene a Peisajului (L451/2002).Stabilirea normelor practice de aplicare;

Grup de lucru interministerial.

1 an

 

SCHIMBARI CLIMATICE, ENERGIE SI TRANSPORT

Problema: Romania se confrunta cu o eficienta energetica redusa si un consum ridicat de combustibili fosili ce contribuie la cresterea cantitatii de emisii de gaze cu efect de sera. De asemenea politica energetica incurajeaza si promoveaza deschiderea de doua noi reactoare nucleare desi la nivel global energia nucleara este reconsiderata in urma ultimelor accidente de la Fukushima si a problemei deseurilor radioactive. Nu in ultimul rand, energia din surse regenerabile de energie incepe sa devina o amenintare tot mai mare la adresa capitalului natural distrugandu-i credibilitatea in conditiile in care conservarea si eficienta energetica nu sunt luate in considerare.

 

Actiune propusaComentarii – inclusiv impactul propusPredict.
Evaluarea necesarului de energie pe baza conceptului managementului cererii de energie.Actuala Strategie Energetica a Romaniei aflata in lucru sa se fundamenteze pe acest deziderat.1 an
Aplicarea Directivei consolidate privind eficienta energetica.Promovarea eficientei energetice.2 – 5 ani
Producerea de energie din surse regenerabile la nivel local pentru asigurarea consumului local.Imbunatatirea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 220/2008.1 an
Internalizarea costurilor externe pentru activitatile de exploatare a resurselor energetice si producere a energiei (cu preponderenta pentru combustibilii fosili si nucleari).Realizarea de studii care sa arate costul real al producerii energiei din diverse surse in conditiile in care se tine seama de internalizarea costurilor externe (inclusiv cele de mediu).1 – 2 ani
Eliminarea subventiilor directe si indirecte si a politicilor de sprijinire a extractiei de combustibili fosili si a productiei de energie pe baza acestora.Liberalizarea reala a pietei de energie.1 – 2 ani

 

Problema: Sistem de transporturi ineficient, generator de poluare si gaze cu efect de sera, dependent de importuri de combustibili fosili, a carui retea fragmenteaza ecosistemele naturale.

Transportul actual intra-urban discrimineaza categorii sociale ca pietonii, biciclistii, persoanele cu dizabilitati sau mamele cu copii in carucior si tinde, pe termen mediu si lung, sa sufoce orasele.

 

Actiune propusaComentarii – inclusiv impactul propusPredict.
Redefinirea strategiei nationale de transporturi.Trecerea pe primul plan a transportului feroviar, in detrimentul celui rutier, in acord cu orientarea europeana;

Promovarea transportului intermodal.

1 an
Modernizarea infrastructurii de transport.Modernizarea si amenajarea infrastructurii de transport urban, periurban si interurban pentru a reduce impactul de mediu al utilizarii ei;
Dezvoltarea infrastructurii pietonale, a celei pentru biciclete si a transportului urban in comun.
5 ani

 

EXPLOATAREA RESURSELOR SUBSOLULUI

Problema: Din motive economice si cu incalcarea legislatiei de mediu, in Romania, resursele subsolului sunt exploatate de catre industriile miniera si energetica. Exploatarile miniere mari de suprafata in zone protejate, ignorarea sau inchiderea defectuoasa a vechilor mine si exploatarea gazelor de sist prin fractionare hidraulica reprezinta amenintari serioase la adresa mediului natural, dar si a sanatatii populatiei.

 

Actiune propusaComentarii – inclusiv impactul propusPredict.
Anularea licentelor existente de explorare si exploatare in zone protejate.Castigarea de drept a statutului de zone protejate.1 an
Interzicerea exploatarilor mari de suprafata (open pit).Reducerea semnificativa a impactului asupra mediului si peisajului precum si reducerea cheltuielilor de reabilitare a zonelor afectate ulterior.2 – 5 ani
Transparentizarea si evaluarea contractului cu compania Rosia Montana Gold Corporation.Respingerea Studiului de impact asupra mediului ca neconform legislatiei in vigoare a Romaniei.imediat
Interzicerea utilizarii cianurilor in minerit.Eliminarea cauzelor unor accidente majore precum cele de la Baia Mare in care statul Roman devine responsabil pentru plata daunelor fata de alte state.1 an
Interzicerea metodei fracturarii hidraulice in Romania.Datorita caracterului sau periculos si poluant extragerea gazelor de sist nu ar trebui considerata inainte de epuizarea masurilor de eficienta energetica si utilizarea resurselor regenerabile.imediat
Stabilirea responsabilitatilor, in cazul minelor si iazurilor vechi, abandonate.Aparitia unui act normativ general si a unor acte normative pe cazuri. Impact: posibilitatea de a lua imediat masuri concrete de depoluare/marcare a zonelor periculoase, inclusiv atragerea de fonduri.1 an

 

PRODUCTIE SI CONSUM DURABIL

Problema: Romania se afla pe ultimul loc in EU 27 in ceea ce priveste productivitatea resurselor exprimata ca raportul dintre produsul intern brut si consumul domestic de materiale (Eurostat, 2010). Acest indicator exprima gradul redus al conversiei resurselor in produse si servicii si al decuplarii cresterii economice de degradarea mediului.

 

Actiune propusaComentarii – inclusiv impactul propusPredict.
Dezvoltarea si implementarea unui Program National pentru Productie si Consum Durabile.

 

Adoptarea politicilor sectoriale adecvate si a unor mecanisme legale;

Eliminarea subventiilor care incurajeaza practicile nesustenabile;

Cresterea gradului de constientizare cu privire la efectele modelelor de productiei si consum nesutenabile si promovarea bunelor practici de management de mediu.

1 an – 2 ani adoptare program

 

 

 

Utilizarea indicatorilor, metodologiilor si bazelor de date pentru masurarea progresului obtinut la toate nivelele, in conformitate cu bunele practici existente la nivel European.Definirea bazelor de date si efectuarea de inregistrari anuale ;

Calculul indicatorilor anuali de progres;

Monitorizarea gradului de atingere al obiectivelor propuse de catre agentii independente si publicarea bazelor de date si a rezultatelor obtinute.

1 an – 2 ani
Stimularea cercetarii si eco-inovarii in vederea dezvoltarii si difuzarii de produse, servicii si tehnologii sustenabile.Monitorizarea anuala a progreselor obtinute de catre agentii independente finantate prin mecanisme independente precum fonduri structurale.2 ani
Adoptarea practicilor sustenabile de catre institutiile publice si implementarea achizitiilor verzi.Descurajarea consumului nesustenabil si a practicilor de marketing care il influenteaza;

Stimularea produselor ecoeficiente.

1 an

 

EDUCATIA ECOLOGICA SI VOLUNTARIATUL

Problema: In prezent, educatia ecologica este realizata, in special, de ONG-uri, iar autoritatile centrale cu atributii in domeniul educatiei si al mediul sunt doar parteneri ai altor institutii (ONG-uri sau mass media). In curricula scolara, educatia ecologica este optionala, predarea ei depinzand de conducerea scolii.

 

Actiune propusaComentarii – inclusiv impactul propusPredict.
Introducerea educatiei civic – ecologica in curricula scolara obligatorie.Includerea acestei materii ca disciplina a trunchiului comun din planul de invatamant. Realizarea unor manuale complete si atractive pentru elevi si folosirea celor existente, unde este cazul.

Introducerea obligatorie a cat mai multe activitati practice, de preferat in natura.

1-2 ani
” Inverzirea” institutiilor de invatamint si instruirea elevilor/studentilor pentru utilizarea infrastructurii.Introducerea facilitatilor de colectare selectiva, obligativitatea tiparirii materialelor didactice pe hartie reciclata, includerea rastelurilor pentru parcarea bicicletelor si incurajarea utilizarii bicicletelor ca mijloc de transport alternative, eficienta energetica si consum de apa responsabil etc.1-2 ani
Incurajarea activitatilor de voluntariat in randul elevilor si studentilor.Includerea si recunoasterea activitatilor de voluntariat in activitatile extra curriculare relevante cu facilitate la admiterea in institutii de invatamant prestigioase.1 an

 

Nota: Analiza detaliata a situatiei se gaseste pe www.coalitiademediu.ro – Solutii, nu probleme! Material realizat de Coalitia pentru Mediu din Romania.

Capitol realizat de Coalitia pentru Mediu din Romania.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *